DETALLS DE L'OFERTA

Data de l'oferta:

18-01-2018

Referència:

GIpp1-132607

Oferta:

ENGINYER INFORMÀTIC SOFTWARE - DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT I PROJECTES

Dades i ubicació de la feina

GRUP ORGANIGRAMA

Nom de l'empresa:

GRUP ORGANIGRAMA

Lloc de la feina:

Comarca Gironès

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Activitat:

Empresa de fabricant de software especialitzat ofereix lloc de treball estable, creixement personal i professional, INNOVACIÓ, CREATIVITAT i formació tecnològica i continuada.

Funcions i requisits de la vacant

Funcions:

La feina consisteix en el desenvolupament de noves funcionalitats i productes de la companyia, així com dur a terme els projectes d'implantació a cada del client, programant en entorns Java, Javascript i clients 100% web, tant per entorns desktop com per a mòbils.

Categoria: Programador Junior / Programador sènior / Analista - Programador

Jornada Completa

Sou: 24.000€ - 36.000€ segons vàlua

Tipus de contracte: Indefinit

HORARIS amb certa flexibilitat: L'horari estàndard és de 9 a 14 i de 15 a 18, però hi ha companys que comencen a les 8 per tenir més temps al migdia, i altres que comencen a les 9:30 per que han de deixar els nens al colegi.

Nivell d'estudis acabats:

Grau amb titulació de Grau en Enginyeria Informàtica Mencions en Computació; Enginyeria de Computadors; Enginyeria del Software; Sistemes d'Informació; Tecnologies de la Informació (valorable)
Grau amb titulació de Grau en Enginyeria Informàtica Menció en Tecnologies de la Informació (valorable)
Grau amb titulació de Grau en Enginyeria Informàtica (valorable)
Grau amb titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (valorable)
Enginyeria Superior amb titulació de Enginyeria de Telecomunicació (valorable)
Enginyeria Tècnica amb titulació de Telecomunicació (valorable)
Enginyeria Superior amb titulació de Enginyeria en Informàtica (valorable)
Enginyeria Tècnica amb titulació de Informàtica de Sistemes (valorable)
Enginyeria Tècnica amb titulació de Informàtica de Gest. (valorable)

Idiomes:

 

Anglès

Avançat (valorable)

 

Castellà

Domini (valorable)

 

Català

Domini (valorable)

Temps d'experiència:

més de 2 anys

Experiència:

Coneixements mínims:
• Programació Java i Java EE (JBoss, WildFly, Tomcat)
• Programació en entorns web (JavaScript, XML, Ajax, DHTML…)
• Experiència en bases de dades SQL (MySQL SQLServer, Oracle)
• IDE de programació NetBeans o Eclipse
(imprescindible)

Carnets de conduir:

B

Altres requisits:

Es valoraran coneixements i experiència en:
• Coneixements Java Servet Pages, Servlets, EBJ.
• OOP i mapping OO de base de dades (Hibernate)
• Java Web Services
• IDE : NetBeans / Eclipse / WebStorm / IntelliJ / Maven
• Sencha Ext JS / Sencha Touch / JQuery / JavaScriipt
• HTML / DHTML / XML / CSS 2 / CSS3
• Programari Version Control (Subversion, GIT, etc.)
• Testing and Continuous Integration
• JUnit / Selenium / Jenkins /TeamCity
• Control de versions per BBDD amb Liquibase
• SQL avançant (SQL Server, MySQL, Oracle).
• Sistemes de gestió d'incidències com Bugzilla / JIRA
• Google APIs and Cloud Services

Condicions que ofereix l'empresa

Perspectiva de la feina:

-

Altres dades:

Sisplau, contesta les preguntes que formulem i adjunta un CV que estigui actualitzat. Gràcies

ORGANIGRAMA garanteix la total confidencialitat a aquelles persones que estiguin en actiu. Abans de comentar qualsevol currículum amb l'empresa, verifiquem les dades del currículum per assegurar-nos que no hi ha cap mena de relació laboral ni relació empresarial amb el nostre client. A més, demanem en tot el procés de selecció, la mateixa garantia de confidencialitat a l'empresa.