EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça DNSwww.infofeina.com, és propietat d’Empreses Biz Serveis Professionals S.L.U., societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el Registre mercantil de Girona, volum 1082, llibre 0, secció 8, foli 64, full GE 19609 i amb NIF B-17518523, i seu i domicili social a: C. Bonastruc de Porta, 31, 1r 4a 17001 Girona

Aquest web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús exclusivament personal. «Usuari», és doncs, tota persona física o jurídica que accedeix o hagi accedit a aquest lloc, i que està subjecta, per tant al contingut del present AVÍS LEGAL.

Responsabilitats d’Infofeina

Infofeina no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguts en aquest web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control d’Infofeina.

Infofeina no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

Infofeina no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Infofeina no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web www.infofeina.com. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per Infofeina o per algun dels seus membres autoritzats.

Quant als continguts

www.infofeina.com, incloent-hi els textos, les bases de dades, les imatges, els gràfics, el so i qualsevol altre material, són propietat d’Infofeina o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a Infofeina, el qual se’n reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, per a tot el món i durant tota çla seva vida legal. La seva utilització requereix l’autorització expressa i per escrit.

Infofeina publica per mitjà d’aquest lloc els dissenys i logotips que l’identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies d’Infofeina o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació d’Infofeina.

Aquest lloc web posa també a disposició dels usuaris continguts sota llicència Copyleft, indicada mitjançant la icona corresponent. Infofeina els convida a reproduir els continguts senyalats amb aquesta icona sempre que es faci amb finalitats no comercials i citant-ne els autors i la font (Equip Infofeina).

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense l’autorització expressa i per escrit d’Infofeina, llevat d’aquells que s’ofereixen explícitament per sindicar.

Infofeina es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Infofeina es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

El web www.infofeina.com disposa d'enllaços (links) a altres webs que pertanyen a tercers i no es responsabilitza pels danys i perjudicis deguts a l'accés, funcionament, disponibilitat o continuïtat dels mateixos, així com de la qualitat del servei, fiabilitat i licitud dels continguts i informació que es publiquen en les pàgines enllaçades.

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.
No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.
Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.
Queda prohibit, llevat dels casos en què Infofeina ho autoritzi expressament, presentar pàgines del web www.infofeina.com, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.
Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents.
Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.
Infofeina es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Infofeina
Empreses Biz Serveis Professionals, S.L.U.
C. Bonastruc de Porta, 31, 1r 4a 17001 Girona
info@infofeina.com
93 001 75 31 - 972 22 40 34