EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Política de privacitat

Versió: Novembre 2021

EMPRESES.BIZ SERVEIS PROFESSIONALS, SLU, en endavant Infofeina es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Infofeina implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Infofeina no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament Identitat: EMPRESES.BIZ SERVEIS PROFESSIONALS, SLU
NIF: B17518523
Adreça: C/ Bonastruc de Porta, 31, 1r 4a 17001 Girona
Tel.: 93 001 75 31 - 972 22 40 34
Email: info@infofeina.com
Finalitat del tractament Prestació dels nostres serveis de gestió d'oferta i demanda d'ocupació.
Legitimació ·Consentiment de l’interessat quan ens sol·licita informació.
·Execució del contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), t’oferim la següent informació sobre el tractament de les teves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

EMPRESES.BIZ SERVEIS PROFESSIONALS, SLU
NIF: B17518523
C/ Bonastruc de Porta, 31, 1r 4a 17001 Girona
Email: info@infofeina.com
Delegat de Protecció de dades: dpd-infofeina@dartem.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

 • -Tractem la informació que ens facilites per prestar els nostres serveis de gestió d'oferta i demanda d'ocupació. Això implica que les teves dades seran tractades per Infofeina per a la gestió del nostre Portal i que també podran ser tractades per les empreses que l’utilitzin per buscar treballadors/es per cobrir les seves vacants.

 • -En el cas que et posis en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la teva consulta.

 • -Si et registres al nostre Portal, també podrem utilitzar les teves dades per ajudar-te a millorar el teu currículum enviant-te consells i informacions sobre formacions considerem que poden ser de teu interès o per informar-te sobre ofertes o promocions pròpies. Recorda que en qualsevol moment pots oposar-te a rebre aquestes comunicacions des del panel de control del teu perfil d’usuari.

 • -En el cas de les dades dels representants o persones de contacte de les empreses que es registren al nostre Portal, tractarem les seves dades per mantenir la relació amb les empreses que representen.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

a) La relació contractual:

 • -Quan et registres al nostre Portal, el tractament de les teves dades s'empara en la relació contractual que estableixes amb nosaltres per a la prestació dels nostres serveis de gestió d'oferta i demanda d'ocupació.

b) El teu consentiment:

 • -Si ens demanes una informació o ens fas una consulta, tractarem les dades per contestar la teva consulta. Has de tenir present que, tot i que la LOPDGDD permet atorgar el consentiment per al tractament de les dades personals a partir dels 14 anys, els nostres serveis no estan dirigits a menors de 16 anys, de manera que si realitza una consulta o ens envia informació un menor 16 anys, ho ha de fer el consentiment del seu representant legal. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

c) L’interès legítim d’infofeina

 • -Quan tractem les dades dels representants de les empreses que es registren al nostre Portal, a més de fer-ho per gestionar la relació contractual, també les podem fer servir en base al nostre interès legítim de mantenir relacions empresarials de qualsevol índole amb l’empresa que representa, de conformitat amb l’article 19 de la LOPDGDD.

 • -L’enviament de consells i informacions sobre formacions als usuaris registrats es fonamenta en l’interès legítim d’Infofeina com a part de l’estratègia per aconseguir l'objectiu de trobar feina que persegueixen els candidats que es registren al nostre Porta, de conformitat amb l’article 6.1 f) i el considerant 47 del RGPD.

 • -L’enviament d’informació comercial als usuaris registrats a Infofeina, s’empara en l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que permet aquest enviament en cas que existeixi una relació contractual prèvia.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

 • -Les empreses que utilitzin el nostre Portal per buscar treballadors/es per cobrir les seves vacants podran accedir a les teves dades.

 • -• També hi tindran accés aquells tercers que ens presten serveis auxiliars, però necessaris per al manteniment del Portal i la seva gestió, com poden ser els proveïdors de serveis informàtics o de plataformes d’enviament de comunicacions. Amb tots aquests proveïdors hem signat el preceptiu contracte per al tractament de dades de conformitat amb l’article 28 del RGPD.

 • -Si existeix una obligació legal, també podrem comunicar les teves dades a les autoritats o organismes competents.

 • -Les dades dels representants de les empreses que es registren al nostre Portal no es comunicaran a tercers.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

 • -Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguis usuari dels nostres serveis o en vulguis rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.

 • -Pots donar-te de baixa del Portal en qualsevol moment, igual que pots decidir si vols continuar o no rebent comunicacions o notificacions per part d’infofeina, o cada quan les vols rebre.

 • -Les dades dels representants de les empreses que es registren al nostre Portal es mantindran mentre continuï la relació contractual amb l’empresa que representa.

 • -Si el compte d’un usuari es manté inactiu de forma continuada durant un període de 24 mesos, procedirem a donar-lo de baixa, atès que les seves dades ja no es podrien considerar actualitzades de conformitat amb l’article 5.1.d) del RGPD. No obstant això, abans de tramitar la baixa contactarem amb l’interessat per preguntar-li si vol continuar donat d’alta a Infofeina.Si el compte d’un usuari es manté inactiu de forma continuada durant un període de 24 mesos, procedirem a donar-lo de baixa, atès que les seves dades ja no es podrien considerar actualitzades de conformitat amb l’article 5.1.d) del RGPD. No obstant això, abans de tramitar la baixa contactarem amb l’interessat per preguntar-li si vol continuar donat d’alta a Infofeina.

Quins són els drets de les persones respecte de les seves dades?

 • -Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

 • -Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.

 • -En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 • -També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • -Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

 • -Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.

 • -Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com pots exercir els teus drets?

 • -Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que t’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les teves dades?

 • Les teves dades personals ens les has proporcionat tu, pel que d’acord amb la normativa sobre protecció de dades personal, et responsabilitzes de que les dades facilitades siguin certes i de mantenir-les actualitzades, cosa que podràs fer a través de la teva àrea privada del nostre Portal.

 • Tots els camps que apareguin com obligatoris s’han d’emplenar, perquè l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat que se't puguin facilitar els serveis sol·licitats. La resta de dades són opcionals, però quan més informació aportis, més oportunitats tindràs de trobar una feina ajustada al teu perfil.

 • Quan et registres declares que la informació i les dades que ens facilites són certes.

Quines dades tractem?

 • Únicament tractarem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis de gestió d'oferta i demanda d'ocupació.

 • Les categories de dades personals que podem tractar són les que tu ens donis, ja sigui directament contestant a preguntes que se’t fan en el Portal o perquè incorporis al teu currículum quan l’adjuntis. Per tant podem tractar:

 • -Dades de caràcter identificatiu

 • -Imatge

 • -Dades de característiques personals

 • -Dades de circumstàncies socials

 • -Dades acadèmiques i professionals

 • -Detalls de l'ocupació laboral

 • -Dades econòmiques, financeres i d’assegurances

 • -Informació comercial

 • -Transaccions de béns i serveis

 • -Salut (quan una oferta de feina ho requereixi)

 • -També tractem dades de connexió al Portal (IP)

Utilitzem cookies?

 • -Utilitzem cookies analítiques durant la navegació a la nostra web amb el consentiment des nostres usuaris. T’informen que pots configurar el teu navegador perquè t'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visita la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

 • De conformitat amb l'article 32 del RGPD, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

 • Algunes d’aquestes mesures són:

 • -Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.

 • -Realització de còpies de seguretat periòdiques.

 • -Control d'accés a les dades.

 • -Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.