El reclutament i selecció de personal no són tasques fàcils. Descobrir el candidat idoni requereix un gran esforç, dedicació i hores de treball. No obstant això, no es tracta de sumar hores a l’activitat, sinó d’optimitzar el seu rendiment.

Selecció i reclutament de personal

Pel reclutament i selecció de personal en una empresa, aprofitar al màxim el temps sempre és possible si es parteix d’un treball ben organitzat, una orientació clara de les necessitats, llocs de treball a cobrir i una oferta de feina atractiva que arribi als candidats possibles.

A continuació, et presentem alguns consells bàsics per a la selecció i reclutament de personal:

Determinació de les necessitats de personal de l’empresa

Una de les teves funcions primordials és la determinació de les necessitats de l’empresa i, entre aquestes, veure aquelles que es poden i es deuen cobrir prioritàriament. A vegades no és possible, basant-nos en els pressupostos i altres condicionants, reclutar i cobrir, mitjançant llocs de treball, totes les necessitats de forma òptima i s’haurà de proposar aquelles que són més necessàries.

Crear ofertes de feina

Aquesta és la fase de negociació amb l’empresa. La teva missió és aconseguir convèncer l’empresa per a l’establiment de condicions que permetin crear ofertes de feina prou atractives per accedir a candidats de la màxima qualitat. Si desitges saber més sobre la creació d’ofertes, et recomanem que donis una ullada al nostre post sobre com redactar una oferta de treball.

Publicar l’oferta de treball

Ara has de publicar l’oferta de treball al mercat, fer-la circular en plataformes i xarxes socials.

La redacció de la proposta i la seva correcta difusió i orientació són aquí elements fonamentals que hem de tenir en compte quan publiquem ofertes de treball. Com millor seleccionat estigui el perfil de difusió, abans i amb més agilitat accediràs a que es interessin en tu candidats que s’ajustin al perfil desitjat.

Seguiment de candidatures

Analitzar les candidatures suposa una tasca metòdica i fonamental. Cal procurar tenir tota la informació necessària dels candidats d’una forma simultània en un període de temps determinat, de manera que ens permeti realitzar una anàlisi i una contrastació de les diferents possibilitats de selecció que tenim segons el lloc de treball a cobrir.

Negociació amb els candidats

Si abans va tocar negociar amb l’empresa, ara arriba el moment de seleccionar una sèrie de candidats i negociar amb ells, vendre’ls el projecte i arribar a un ajust de condicions prou atractiu com perquè els millors estiguin desitjant embarcar-se en el projecte. D’aquesta manera tenim més possibilitats que el candidat triat prefereixi el nostre lloc de treball.

Analitzar les teves accions en la recerca de candidats

Un aspecte important en la teva activitat és l’estimació del resultat i rendiment de les teves accions a l’hora de buscar candidats. L’estudi i anàlisi de les mètriques et permetrà anar coneixent on pots optimitzar la teva gestió, en quins punts es poden agilitar els processos i on està funcionant perfectament.

Gestió de reclutament i selecció amb Infofeina

Recolzar-te en un sistema de gestió de reclutament i selecció, com el que t’ofereix la nostra plataforma, és sempre una gran ajuda. A través del mateix, podràs gestionar amb major facilitat les ofertes de treball que publiques i rebre totes les respostes dels possibles candidats. Aquestes es canalitzen d’una forma àgil i clara, tant per a tu com per a ells.

La documentació necessària és accessible d’una forma directa i les comunicacions es fan més fàcils i senzilles a través d’un dashboard intuïtiu i pràctic. Comptaràs amb mètriques i dades que et permetran seguir al moment l’evolució de les ofertes de treball i accediràs a una àmplia base de dades des de candidats possibles. Tot un sistema de gestió que centralitza, d’una forma organitzada, la major part de les necessitats del procés de selecció.