Entre moltes de les tasques que s’executen en la selecció de personal, la revisió delcurrículum, així com la carta de presentació, constitueix un punt clau per determinar quins candidats segueixen en el procés.

Encara que ja és d’estès coneixement quina és la informació que s’ha de buscar en un currículum, no sempre és senzill identificar quins aspectes valorar d’una carta de presentació, per això, en aquest article parlarem d’aquest tema.

Tipus de carta de presentació laboral

Primer, has de conèixer els diferents tipus de cartes de presentació laboral que els candidats poden presentar:

 • Carta de presentació en resposta a anuncis de vacants laborals
  Aquesta carta de presentació es presenten en resposta a un anunci de vacant duna empresa. Inclou les dades personals generals del candidat i indica específicament el lloc de treball sol·licitat i quina és la motivació de la seva candidatura. També s’esmenten les aptituds i qualitats del sol·licitant que poden ser rellevants per al lloc.
 • Carta de presentació d’autocandidatura laboral
  Una carta de presentació d’autocandidatura és la que el candidat envia voluntàriament a l’empresa per sol·licitar feina sense necessitat que hi hagi una oferta de vacant laboral prèvia. Normalment conté la informació general de la persona i el candidat descriu la seva motivació personal de formar part de l’empresa i quines poden ser les seves aportacions professionals.
 • Carta de presentació d’actualització de dades
  El candidat, en el transcurs del procés de selecció, pot enviar una carta de presentació pel seu compte a l’empresa per actualitzar les dades que no ha pogut facilitar amb anterioritat per diversos motius. Per exemple, finalitzar algun tipus de formació en aquest període de temps. D’aquesta manera, ressaltar l’interès personal per la vacant.

Què cal posar en una carta de presentació?

Tot i que en les últimes dècades els processos de selecció de personal han canviat en molts aspectes, hi ha certes característiques que s’han mantingut constants al llarg dels anys. La recepció de currículums pot ser l’exemple més clar al respecte, però també ho és la recepció de les cartes de presentació, que s’adjunten amb el CV. Així com per als candidats aquestes són una valuosa eina per cridar l’atenció d’un potencial ocupador, per als que treballen en la selecció de personal, aquest tipus de document pot facilitar-nos interessants dades del candidat en qüestió.

Què avaluar en una carta de presentació?

A continuació podràs llegir un llistat de què posar a una carta de presentació:

Informació de contacte
Aquest apartat és important que contingui

 • Nom i cognoms complet
 • Adreça postal
 • Correu electrònic
 • Número de contacte personal
 • Data

Una salutació
Abans de llegir el contingut de la carta de presentació, és important mantenir les formalitats. És per això que és imprescindible que a l’inici del text s’adreci a la persona o departament al qual va destinada la carta. En general, s’escriu a l’inici “Estimat Sr. o Sra X”, si hi ha un nivell previ de confiança o una altra alternativa és que posi “Estimat departament de Recursos Humans”, per exemple.
Introducció
A l’apartat de la introducció és important que s’aclareixi el lloc o vacant sol·licitats i les raons per les quals la persona és apta per fer-ho. També expressa com s’ha trobat la vacant i pot descriure el factor principal que ha motivat al sol·licitant enviar la sol·licitud.
Motivació
Després de la presentació i conèixer la decisió doptar per aquesta vacant. El candidat ha de desenvolupar les motivacions per les quals vol ocupar un lloc de treball. Quins són els aspectes que el motiven a formar part de l’empresa i executar el treball sol·licitat. A més, en aquest apartat és molt comú que s’expliqui breument l’experiència prèvia del candidat i que es mostrin totes aquelles habilitats i coneixements adquirits oportuns per al lloc. En definitiva, què pot oferir el sol·licitant a l’empresa.
Conclusió
A l’apartat final de la carta de presentació, és important que el candidat aporti una petita conclusió o expressi l’objectiu principal que el motiva a optar al lloc de treball. Ja sigui concertar una entrevista de feina, sol·licitar una altra oportunitat de candidatura, créixer professionalment, entre molts altres objectius personals. També és important per finalitzar que el candidat agraeixi el temps dedicat i la consideració del departament de recursos humans en considerar la seva candidatura. No està de més en aquest apartat, que el candidat recomana fer una ullada al seu currículum vitae, habitualment adjunt a la carta.
Tancament
Sense oblidar les formalitats al final, és important que el text es tanqui amb un “atentament” o “cordialment”, per exemple, seguit del nom complet del candidat.

Com fer una carta de presentació exitosa?

Personalització

Ningú vol rebre una carta de presentació genèrica, que digui el mateix que centenars i centenars d’altres cartes de presentació. Tenint en compte que dins el procés de selecció de personal s’entén que cada candidat és únic i té un valor d’aportar, alguna cosa que s’ha de buscar en la carta de presentació és el nivell de personalització que té la carta.

¿El candidat parla directament a la teva companyia? Està responent la sol·licitud d’ocupació considerant les característiques i exigències del lloc específic? ¿S’ha pres la feina d’indagar sobre les necessitats precises de la teva empresa? Ha reflexionat sobre el seu rol dins de l’organització i l’aportació que podria brindar-hi?

Si la resposta a totes aquestes preguntes és afirmativa, tens un interessant candidat a tenir en compte. Perquè trobar el temps per confeccionar una carta de presentació específica per a una sol·licitud d’ocupació en particular, parla de l’interès del candidat, la seva motivació per aconseguir el lloc, així com de la seva dedicació. Qualitats totes molt valuoses el camp dels recursos humans.

Novetat

Una cosa que acostuma a passar quan es reben cartes de presentació al costat de currículums en els processos de selecció de personal, és que en llegir els dos documents es troba la mateixa informació. La carta de presentació ha d’ampliar i/o contenir noves dades sobre el candidat. Per aquest motiu la novetat sigui un altre aspecte a avaluar en aquest tipus de carta.

Amb novetat ens referim al fet que l’aspirant al lloc hagi inclòs informació que no està disponible al currículum, a la contextualització adequada pel que fa a les seves experiències i formació, a la inclusió de dades rellevants que no sempre són tinguts en compte per part dels candidats, com poden ser els interessos personals o activitat de voluntariat. Perquè prendre’s el temps per confeccionar una carta de presentació específica per a una sol·licitud d’ocupació en particular, parla de l’interès del candidat, la motivació per aconseguir el lloc, així com la dedicació. Qualitats totes molt valuoses el camp dels recursos humans.

Assoliments

En termes de rellevància que poden tenir certes dades en comparació amb altres, hem de dir que els èxits ocupen la part més alta de la piràmide. Des de fa temps en selecció de personal es busca trobar això en el perfil d’un candidat i si es pot incloure en una carta de presentació, de manera coherent i precisa, llavors aquest aspirant pot resultar un actiu valuós per a l’empresa.

Veracitat

La veracitat és, per descomptat, un dels aspectes claus a identificar en una carta de presentació. Com la podem reconèixer? Doncs té molt a veure amb la informació que s’inclou al currículum, atès que, si en aquest es detalla una determinada experiència i formació, que després a la carta de presentació es sobredimensiona o no té un correlat coherent amb els temps i les formes que ja es van deixar assentades en el CV, això pot mostrar una incongruència que genera dubtes sobre la veracitat de les dades incloses en aquests documents.

Claredat

Aquesta és una qualitat fonamental que ha de residir en tota carta de presentació, de res serveix incloure dades importants, ser original i audaç si no hi ha una organització clara de la informació inclosa a la carta. Això parla de la manca de claredat per comunicar idees i és important tenir-ho en compte al moment de decidir-se per un candidat. La comunicació, recorda, és clau en qualsevol lloc de treball i per això, quan reps una carta de presentació en selecció de personal cal buscar aquesta qualitat en l’esmentat document.

Ortografia i gramàtica

Molt vinculat al punt anterior, la carta de presentació és una instància formal en què la forma i el contingut són clau. En els processos de selecció de personal pot dir molt el que aquest document inclou, així com la forma en què es presenta la informació. L’existència de faltes ortogràfiques o errors gramaticals ens parla d’una falta de cura en la confecció d’aquesta carta i, en definitiva, pot mostrar poc interès pel lloc de treball per part del candidat.

En definitiva, el que s’ha de valorar en una carta de presentació dins d’un procés de selecció de personal és el fons és clar, però també la forma, si això resulta en un tot coherent, llavors aquest document pot ser una valuosa font d’informació sobre un candidat.

Si la teva empresa necessita ajuda en el procés de reclutament de personal, a Infofeina et podem ajudar. Som especialistes en gestió de recursos humans per trobar els millors candidats per a cada lloc de treball.