El mercat de treball s’ha transformat i tant les empreses com els treballadors estan travessant un procés d’adaptació contínua a les noves regles i exigències del context. Moltes d’aquestes demandes no es poden aturar, perquè suposen l’únic camí cap a una evolució en les relacions de treball i, sobretot, al creixement de cada companyia. Per això, la reducció de jornada laboral s’ha transformat en una de les alternatives més contemplades pels treballadors i els ocupadors.

En aquest sentit, una de les preocupacions que ocupa cada vegada més espai en els departaments de recursos humans o selecció de personal és aquella relacionada a la jornada laboral. Els reclutadors es pregunten si resulta atractiva per al nou talent la disposició actual de les hores de treball o si requereix un canvi de cara a disposar dels millors recursos humans.

Per què sol·licitar una reducció de jornada laboral?

Les noves tecnologies, la transformació digital i la velocitat de la informació han fet que moltes de les eines de gestió en gestió de personal canviïn o quedin obsoletes i se substitueixin per altres.

L’horari dels treballadors, com a eina de gestió del capital humà de l’empresa, també ha hagut de transformar-se al compàs de les noves tendències. Per exemple, la presència física dels treballadors a les oficines ja no és un requisit excloent perquè aquests exerceixin la seva funció, donat que gràcies a la tecnologia és possible realitzar el treball des de casa, sense que això redueixi la productivitat.

Moltes empreses entenen que complir amb els objectius de negoci no està unit inexorablement a la rigidesa de la jornada de treball. D’aquesta manera, en els departaments de recursos humans es comença a contemplar l’horari flexible com un recurs per a la creació d’entorns satisfactoris dins de les organitzacions.

En els últims temps i seguint els exemples de companyies pioneres en matèria de gestió de recursos humans, els departaments de RRHH han hagut d’ocupar-se de la qüestió de la jornada laboral com una tasca a resoldre. Les 8 hores obligatòries d’abans, en nombrosos contextos ja no són viables i, d’altra banda, s’ha demostrat que la reducció de la jornada laboral pot oferir increïbles avantatges tant per a treballadors, com per ocupadors.

Avui descobrirem 6 avantatges que comporta reduir la jornada laboral.

Tipus de reducció de jornada:

Com hem comentat anteriorment, la reducció de la jornada laboral va subjecta a algunes condicions que poden justificar la seva sol·licitud per part dels treballadors. T’enumerem els tipus de reducció de jornada més habituals:

  • Reducció de jornada per cura de malalts a càrrec
  • Reducció de jornada per maternitat i paternitat
  • Reducció de jornada per guarda legal
  • Reducció de jornada per lactància
  • Reducció de jornada per estudis
  • Reducció de jornada sense motiu concret
  • Reducció de jornada voluntària

La reducció de la jornada laboral en aquests casos pot implicar una reducció de les hores laborals entre un 20% i un 50%, que proporcionalment es veu reflectit en el sou. Per això, les persones que decideixen sol·licitar una reducció de jornada laboral han de tenir present que aquest canvi es veurà reflectit al seu sou a final de mes.

Us descobrim a continuació, alguns dels avantatges que comporta la reducció de jornada laboral:

Avantatges de la reducció de jornada laboral per a empreses

Un dels principals avantatges vinculada a la reducció de la jornada de treball s’associa al benestar dels empleats. En reduir la quantitat d’hores que els treballadors passen dins de la companyia, aquests poden conciliar de manera més eficient la seva vida personal i professional, gràcies a aquesta flexibilitat que els permet una jornada de menys hores. D’aquesta manera, en sentir-se molt més satisfets amb el temps dedicat a la feina i a la vida personal, millora també el clima laboral, contribuint positivament a assolir els objectius de l’empresa.

Un altre punt clau es relaciona a la productivitat dels treballadors. En l’àrea de recursos humans aquest és un punt clau, perquè s’entén que la jornada laboral s’ha d’enfocar a aconseguir una major productivitat per part de l’empleat i no en obligar-lo a passar una determinada quantitat d’hores només per complir un estructurat horari. S’ha comprovat que els horaris més flexibles fan que els professionals se sentin més implicats en els objectius de les empreses en què treballen i per això, més compromesos amb l’èxit de l’organització, el que els porta a donar el millor de si en el seu espai de treball.

La tercera avantatge de la reducció de la jornada laboral s’associa a la disminució de l’absentisme a l’empresa. És sabut que quan un treballador s’absenta del seu lloc de treball pot portar complicacions severes per a la productivitat de la companyia. En oferir horaris flexibles dins d’una organització, es reduirà aquest problema, ja que d’una banda el treballador estarà més a gust a la companyia, i de l’altra, en cas de tenir un assumpte que no es pot posposar, compta amb un marge de temps per fer-ho gràcies a la jornada reduïda, sense necessitat de faltar a la feina.

Associat al punt anterior, podem dir que un altre avantatge per a les empreses pel que fa a la reducció de la jornada laboral és la retenció del talent. La flexibilitat d’horaris és una de les raons principals per les quals un determinat candidat en el procés de selecció de personal pot decantar-se per una empresa o una altra. Així és que, en principi, per captar el millor talent, oferir flexibilitat en aquest sentit és un atractiu. Però, a més, el fet que els empleats se sentin a gust a la companyia fa que no vulguin anar-se’n a un altre lloc. D’aquesta manera, els treballadors qualificats segueixen en una mateixa organització durant més temps, el que resulta molt beneficiós per a la signatura.

Avantatges de reduir la jornada per als treballadors

Per descomptat que, si l’empresa es beneficia d’alguna manera amb la reducció de la jornada laboral, això també repercuteix en l’empleat, perquè és un avantatge en doble direcció.

En el cas concret dels empleats, un dels principals avantatges relacionats a això és que els treballadors poden conciliar de millor manera la seva vida professional amb la seva vida personal. Amb un horari flexible un treballador pot ser productiu en el seu espai de treball i de la mateixa manera, a casa, amb la família, compartint més temps amb els seus éssers estimats i destinant a l’oci. Això contribueix al benestar de l’empleat i com hem dit abans, és un benefici en doble direcció, del qual les dues parts extreuen algun rèdit.

Aquesta conciliació equilibrada de la vida laboral i personal fa possible que el treballador senti major tranquil·litat, perquè pot exercir-se de manera més òptima en cada aspecte de la seva vida i així, l’estrès i la pressió disminueix, millorant la qualitat de vida d’aquest treballador, sentint-se més còmode en els diferents àmbits en què s’exerceix.

En resum, reduir la jornada laboral és un avantatge competitiu per a la companyia i és una aposta a una millor qualitat de vida dels treballadors, per això repensar aquest assumpte és una tasca dels equips de reclutament de personal de totes les empreses.

Et recordem que Infofeina és un portal d’ocupació en línia on tant reclutadors com candidats poden trobar oportunitats laborals actualitzades diàriament. No dubteu a crear el vostre perfil ara.

Si vols aprofundir en el tema no et perdis el nostre anterior article Com retenir el talent en una empresa?