Els salaris són un tema rellevant en l’àmbit laboral i econòmic. Per això, en l’article d’avui, t’ajudem a comprendre alguns conceptes bàsics relacionats amb els tipus de salaris.

Què és un salari?

El salari es defineix com la remuneració econòmica que rep un treballador a canvi de la seva feina. Sovint, es confon amb el concepte de sou, però hi ha matisos que els diferencien. El sou és una forma específica de salari, que es paga de manera mensual i sol estar associat a empleats assalariats.

Quan parlem de salaris, és fonamental comprendre la diferència entre el salari net i el salari brut. El salari brut és la suma total que l’empleador paga al treballador abans de realitzar les deduccions i retencions corresponents, com impostos i cotitzacions a la seguretat social. D’altra banda, el salari net és la quantitat que efectivament rep el treballador després de les deduccions.

Tipus de salaris

Hi ha una àmplia varietat de tipus de salaris segons la forma com es calculen. A continuació, t’expliquem els detalls:

Salari per obra

El salari per obra s’estableix en funció d’una tasca específica realitzada. Per exemple, un paleta pot rebre un salari per la construcció d’una casa en particular.

Salari per unitat de temps

Es perceb el salari per unitat de temps segons el temps treballat, com per exemple, per hora, dia o mes. És comú en treballs per hores o empleats amb contractes a temps parcial.

Salari mixt

El salari mixt combina elements del salari per obra i del salari per unitat de temps. Per exemple, un venedor pot rebre una comissió per cada venda realitzada, a més d’un sou base mensual.

Salari nominal

El salari nominal es defineix com el salari pactat en el contracte de treball, sense tenir en compte els descomptes ni les compensacions addicionals.

Salari en metàl·lic

El salari en metàl·lic és la forma tradicional de pagament dels salaris en què el treballador rep en forma de diners en efectiu la seva remuneració.

Salari en espècies

En alguns casos, part del salari pot lliurar-se en béns o serveis en lloc de diners, com per exemple, l’allotjament o el menjar per als empleats del sector hoteler o de restauració.

Què és la bretxa salarial?

La bretxa salarial és un altre concepte important relacionat amb els salaris. Fa referència a la diferència en els ingressos entre homes i dones que exerceixen treballs de igual valor. Tot i que hi ha lleis que promouen la igualtat salarial, la bretxa salarial persisteix en molts països, inclosa Espanya, la qual cosa significa que les dones tendeixen a guanyar menys que els homes pel mateix treball.

Troba treballs amb bon salari

En resum, comprendre els conceptes de salari brut i net, així com els diferents tipus de salaris, és fonamental per entendre la dinàmica laboral a Espanya. Si estàs buscant un treball a canvi d’un bon salari, investiga els sectors i professions que ofereixen millors remuneracions, mantenir-te actualitzat sobre el mercat laboral i posa en relleu les teves habilitats i experiència per tenir més oportunitats d’accedir a treballs ben remunerats. Infofeina és un portal d’ocupació amb accés a una gran varietat d’ofertes laborals en un ampli ventall de sectors. No dubtis a crear el teu perfil ara per començar a rebre les millors ofertes.

Si vols saber més sobre els tipus de salaris, et recomanem que li facis un cop d’ull al nostre anterior post “Què és el salari emocional i per què és important?