És difícil triar el tipus d’entrevista adequada per a un determinat procés de selecció de personal, perquè segons la quantitat de participants, el tipus de format i l’estructura, poden llançar diversos resultats. Per aquest motiu, cada procés de reclutament de personal ha de ser preparat amb la dedicació i el temps suficient per a poder, en principi, definir quin és el tipus d’entrevista més encertada.

Avui volem presentar-te els diferents tipus d’entrevistes laborals que pots aplicar en els teus processos de selecció de personal i també explicar en quins casos pots utilitzar-les.

Recorda que, davant una entrevista de treball, no només el candidat ha de preparar-se, ja que tu com reclutador, també has de fer-ho, perquè és aquesta la millor manera de treure profit de la trobada amb el talent.

6 tipus d’entrevistes de treball en selecció de personal

La varietat d’opcions pel que fa a entrevistes de treball en selecció de personal fa que sigui vital conèixer-les, per saber així quina és l’adequada per al procés que estàs duent a terme.

Podem distingir tipus d’entrevistes en funció de la quantitat de participants, el format o l’estructura. A continuació, et detallem algunes d’elles:

# 1 Entrevista no adreçada

Aquest tipus d’entrevista en selecció de personal advoca per la improvisació com a norma. Aquí el reclutador té en clar els objectius del lloc de treball que necessita cobrir, però no compta amb un guió detallat del que preguntarà al candidat.

Aquesta classe d’entrevista en reclutament de personal és adequada per conèixer les capacitats comunicatives de l’entrevistat, així com també per acarar de quina manera condueix la conversa.

L’entrevista lliure és ideal quan el procés de selecció de personal no suposa una urgència, sinó que el reclutador pot prendre temps amb cada candidat.

# 2 Entrevista estructurada

A l’altra cantonada de l’entrevista no dirigida, trobem l’entrevista estructurada. Diem que és l’oposat, atès que aquí sí se segueix un guió, amb preguntes programades. Aquesta entrevista és pràcticament igual per a tots els entrevistats, ja que el marge d’improvisació i personalització és mínim o nul.

Aquest tipus d’entrevista en selecció de personal resulta molt oportuna quan es tracta de processos de reclutament de personal massius, que no deixen massa temps per esplaiar amb cada candidat.

# 3 Entrevista conductual

Aquesta és un tipus d’entrevista molt utilitzada en l’actualitat en la selecció de personal, ja que permet avaluar les competències del candidat. Aquesta també rep el nom d’entrevista per competències.

Aquí les preguntes s’enfoquen a situacions passades, per tal de valorar la conducta que van tenir els candidats en els seus anteriors llocs de treball. Per això és molt profitosa per a identificar com podria adaptar-se al nou lloc l’aspirant.

Aquesta classe d’entrevista en processos de selecció de personal és utilitzable en qualsevol cas, però sobretot, si el teu objectiu és conèixer el potencial del candidat.

# 4 Entrevista de tensió

En línies generals, aquesta és la classe d’entrevista que a ningú li agrada fer en selecció de personal. Però el seu poder es pot apreciar en el fet que el reclutador pot conèixer la capacitat de reacció del candidat davant de les diverses situacions de tensió que puguin presentar-se en el seu lloc de treball. Per això, en cas de voler indagar en la capacitat de reacció del talent, aquest tipus d’entrevista pot ser-te d’utilitat.

# 5 Entrevista a distància

Aquesta classe d’entrevista en reclutament de personal es realitza mitjançant Skype o plataformes similars. Moltes vegades, resulten molt útils quan els candidats estan molt lluny o quan es requereix cobrir llocs en la modalitat freelance.

Però també, l’entrevista a distància sol ser molt profitosa per a emprar-la entre el currículum i l’entrevista en persona. Atès que pots utilitzar aquesta instància per filtrar millor entre les candidatures que hagis obtingut per a un determinat lloc.

# 6 Entrevista creativa

En aquest tipus d’entrevista en selecció de personal han incursions grans companyies com Google o Amazon. Es tracta d’entrevistes en les que se solen fer preguntes absurdes que generalment el candidat no espera. El que es pretén amb elles és conèixer la capacitat d’improvisació i resolució del talent, fora de la seva zona de confort. Es tracta d’entrevistes molt apropiades per trobar el talent més jove, com el perfil millenial.

Com triar un tipus d’entrevista en reclutament de personal?

Per triar un tipus d’entrevista adequat en reclutament de personal, cal tenir en compte els objectius del lloc a cobrir. Un cop definit aquest aspecte, podràs confeccionar un perfil detallat del candidat ideal.

En conèixer quin és el teu candidat ideal en un procés de selecció de personal, pots determinar quin tipus d’informació necessites extreure d’aquest en l’entrevista. És així com finalment podràs triar un tipus d’entrevista adequada per trobar aquest talent ideal en el teu procés de reclutament de personal.

A més de considerar el perfil, tingues en compte el temps de què disposes per dur a terme les entrevistes, atès que això també et permetrà establir quina mena d’entrevista és més oportuna dins el procés.

Quantes entrevistes realitzar per trobar el candidat ideal?

En la selecció de personal res està determinat com a norma i bé pots animar-te a inventar les teves pròpies regles, però el que sí que resulta clar és que una única entrevista de treball no podrà proporcionar tota la informació que requereixes per trobar el teu candidat ideal.

La primera entrevista et permet seleccionar els millors candidats, aquells que s’adapten de manera més precisa a les necessitats i objectius del lloc.

La majoria de processos de reclutament de personal inclouen a més, una segona entrevista amb un nombre més reduït d’aspirants. Aquesta sol ser la definitiva, ja que permet que el reclutador pugui disposar de més temps amb cada candidat i ampliar els seus coneixements sobre cada professional.

Una tercera instància sol ser d’avaluació, per a la realització de proves o determinats tests i després, el procés pot donar resultats precisos sobre el teu candidat ideal.

Estàs preparat per les teves properes entrevistes de selecció de personal? Descobreix com preparar i realitzar una entrevista de treball a un candidat a Superrhheroes .