Abans d’incorporar nous perfils a la nostra empresa, hem de considerar com preparar una entrevista de feina. Un bon procediment ens permetrà distingir els millors candidats.

L’entrevista serà el pas previ a la incorporació del treballador, i amb ella ens juguem tant com els aspirants a ocupar el lloc, perquè del seu perfil i la seva adequació dependrà, en part, l’èxit de la nostra empresa.

Preparar una entrevista de feina no és una qüestió menor i, per això, convé preparar-la a consciència. És importantíssim avaluar com preparar l’entrevista de feina adequada per extreure la màxima informació de la xerrada. Estem buscant al millor perfil per integrar-ho en l’empresa, i d’aquesta entrevista hem de treure conclusions clares. Per aconseguir-ho, analitzarem detalladament el lloc a cobrir i totes les seves responsabilitats, així com els coneixements i habilitats requerides entre els candidats. Sembla evident, però si no ho tenim clar podem no arribar a obtenir la informació que busquem. En Infofeina t’ho posem fàcil, visualitza els curriculums de tots els candidats i obtingues les dades, únicament d’aquells que encaixin millor en el perfil professional que estàs buscant. Comença ara a buscar personal!

En la preparació de la selecció de personal convé tenir molt clar el perfil que busquem, la seva formació i experiència, però també els aspectes concrets que volem que ens expliqui durant la mateixa per descobrir els coneixements, les habilitats i el talent dels candidats

Quines preguntes fer en una entrevista de feina com a entrevistador?

I quines són les preguntes per a una entrevista de feina? Més enllà d’interessar-nos per les experiències laborals prèvies del candidat, potser és convenient saber què és el que li atreu del lloc que li oferim, quines són les seves motivacions per treballar amb nosaltres, o quins són, al seu criteri, els seus punts forts i febles. A partir de tot això, podrem saber què pot aportar a l’empresa. A més, exposar al candidat a un cas pràctic, com per exemple, a una situació a la qual pugui enfrontar-se en l’empresa, pot ser de gran utilitat per valorar la seva capacitat resolutiva.

L’actitud del reclutador és summament important, i per això és clau propiciar un entorn agradable per treure el màxim partit a l’intercanvi d’informació que va a produir-se. I més enllà del contingut de la xerrada, i de les preguntes de l’entrevista de treball, el reclutador extraurà conclusions interessants de l’escolta atenta i dels seus dots observadors, perquè la comunicació no verbal ens dirà molt de l’entrevistat.

Tipus d’entrevista de feina

Segons la seva estructura

Entrevistes dirigides, cenyides a un qüestionari tancat de preguntes directes, que no permeten aprofundir
Entrevistes no dirigides, en les quals s’inclouen més qüestions personals que permeten avaluar la sinceritat del candidat, i que està oberta a la improvisació
Entrevistes semi-dirigides, en les quals el reclutador parteix d’una estructura definida que és modificada en funció de les respostes i reaccions de l’entrevistat.

Segons el nombre de participants

• Entrevista pot ser individual (amb un sol reclutador)
Múltiple (en el qual un seleccionador planteja a diversos candidats un tema de debat)
Panell, en el qual un aspirant s’enfronta a diversos entrevistadors.

Saber com fer una bona entrevista de feina és important com a pas previ a formalitzar un contracte de treball. Mitjançant aquesta tècnica, mesurarem i avaluarem la idoneïtat de les candidatures per donar amb el perfil que busquem. És per això pel que hem d’enfrontar-la amb les màximes garanties.