Avui volem presentar-vos els diferents tipus d’entrevistes de treball que podeu aplicar en els vostres processos de selecció de personal. També t’expliquem en quines circumstàncies pots triar un tipus o una altra segons els objectius de l’entrevista.

6 tipus d’entrevistes de feina

És difícil triar el tipus d’entrevista més adequat a un procés de selecció de personal perquè, segons la quantitat de participants, el tipus de format i l’estructura, poden donar diversos resultats. Per aquest motiu, els diferents tipus d’entrevistes s’han de preparar amb la dedicació i el temps suficient per poder trobar el millor perfil de candidat.

La varietat d’opcions quant a tipus d’entrevistes de treball en selecció de personal fa que sigui vital conèixer-ne algunes de les més conegudes.

Podem distingir tipus d’entrevistes segons la quantitat de participants, el format o l’estructura. A continuació, te’n detallem algunes:

1 Entrevista no dirigida

Aquest tipus d’entrevista de treball advoca per la improvisació com a norma. Aquí el reclutador té clar els objectius del lloc de treball que necessita cobrir, però no compta amb un guió detallat del que preguntarà al candidat.

Aquesta classe d’entrevista és adequada per conèixer les capacitats comunicatives de l’entrevistat, així com també per confrontar de quina manera condueix la conversa.

L’entrevista lliure és ideal quan el procés de selecció de personal no revesteix urgència, sinó que el reclutador es pot prendre temps amb cada candidat.

2 Entrevista estructurada

A l’altra cantonada de l’entrevista no dirigida hi trobem l’entrevista estructurada. Diem que és l’oposat, ja que aquí sí que se segueix un guió, amb preguntes programades. Aquest tipus d’entrevista és pràcticament igual per a tots els entrevistats, atès que el marge d’improvisació i de personalització és mínim o nul.

Les entrevistes estructurades resulten molt oportuna quan es tracta de processos de reclutament de personal massius, que no deixen gaire temps per esplaiar-se amb cada candidat.

3 Entrevista conductual

L’entrevista conductual és un tipus d’entrevista molt utilitzat actualment en selecció de personal, ja que permet avaluar les competències del candidat. És així que també rep el nom d’entrevista per competències.

Aquí les preguntes s’enfoquen a situacions passades, per tal de valorar la conducta que van tenir els candidats a les seves anteriors ocupacions. Per això és molt profitosa per identificar com l’aspirant podria adaptar-se al nou lloc.

4 Entrevista de tensió

En línies generals, és un dels tipus d’entrevista que a ningú no li agrada fer en selecció de personal. Però el seu poder es pot apreciar en el fet que el reclutador pot conèixer la capacitat de reacció del candidat davant de les diverses situacions de tensió que puguin presentar-se al seu lloc de treball. Per això, en cas de voler indagar en la capacitat de reacció del talent, et pot ser d’utilitat.

5 Entrevista a distància

Aquesta classe d’entrevista en reclutament de personal es fa mitjançant Skype o plataformes similars. Moltes vegades, resulten molt útils quan els candidats estan molt lluny o quan cal cobrir llocs en la modalitat freelance.

Però també, l’entrevista a distància sol ser molt profitosa per fer-la servir entre el currículum i l’entrevista en persona. Atès que pots utilitzar aquesta instància per filtrar millor entre les candidatures que hagis obtingut per a un lloc determinat.

6 Entrevista creativa

En aquest tipus d´entrevista en selecció de personal han incursionat grans companyies com Google o Amazon. Es tracta dels tipus d’entrevistes on se solen fer preguntes absurdes que generalment el candidat no espera. El que es pretén és conèixer la capacitat d’improvisació i resolució del talent, fora de la seva zona de confort. Es tracta d’entrevistes molt apropiades per trobar el talent més jove, també anomenat mil·lenial.

Quin és l’entrevista millor per trobar el candidat ideal?

En selecció de personal res no està determinat com a norma i bé pots animar-te a inventar les teves pròpies regles, però el que sí que resulta clar és que una única entrevista de treball no podrà llançar-te mai tota la informació que requereixes per trobar el teu candidat ideal.

La primera entrevista us permet seleccionar els millors candidats, aquells que s’adapten de manera més precisa a les necessitats i objectius del lloc.

La majoria de processos de reclutament de personal inclouen, a més, una segona entrevista amb un nombre més reduït daspirants. Aquesta sol ser la definitiva, ja que permet que el reclutador pugui disposar de més temps amb cada candidat i ampliar els seus coneixements sobre cada professional.

Una tercera instància sol ser davaluació, per a la realització de proves o determinats tests i després, el procés pot donar resultats encertats sobre el teu candidat ideal.

Abans de fer una entrevista de feina, com a entrevistador ens hem de preparar l’estructura i les preguntes. És per això que si vols saber més sobre com preparar una entrevista de feina, et recomanem fer un cop d’ull al nostre anterior post.

Com trobar candidats per a una feina?

Si la teva empresa està buscant personal, a Infofeina podem ajudar-te, pots crear el teu perfil d’empresa al nostre portal d’ocupació on podràs començar a buscar el candidat que necessites per al teu negoci.