El febrer del 2022 va entrar en vigor una nova reforma laboral que va introduir alguns canvis en els tipus de contractes de treball que existeixen al mercat laboral. Al post d’avui, parlarem sobre els tipus de contractes de treball que encara són vigents aquest 2023.

Què és un contracte de treball?

Un contracte de treball és un acord verbal o escrit entre un ocupador i un treballador on s’estipulen clàusules i s’especifiquen les obligacions i els drets que han de respectar i complir ambdues parts. El contracte de treball pot ser temporal o indefinit.

Algunes de les clàusules més importants a especificar als contractes de treball són les següents:

  • Horari / jornada
  • Remuneració
  • Càrrec a l’empresa
  • Tasques a realitzar
  • Període de prova
  • Hores extra
  • Vacances
  • Tipus de contracte: indefinit o temporal

Per poder contractar personal és important donar-se d’alta a la Seguretat Social com a autònom o empresari d’una pime per disposar de total jurisdicció per a fer contractacions laborals.

Quins tipus de contractes de treball hi ha?

Actualment, a Espanya, l’òrgan regulador de l’àmbit laboral del país, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, reagrupa els tipus de contractes de treball en quatre grans categories principals:

Contracte indefinit

El contracte es caracteritza per la inexistència d’una data en específic per a la seva finalització. Aquest tipus de contracte de treball, en general, garanteix un alt grau d’estabilitat a les dues parts i està pensat per utilitzar-lo en llargs períodes de temps.
La contractació indefinida pot ser a jornada completa, a temps parcial o fixa-discontinua. També existeix un contracte indefinit específic per a persones incapacitades amb l’objectiu de garantir la igualtat de condicions laborals.

Contracte temporal

És aquell en què un ocupador contracta un treballador per suplir les necessitats del negoci en un determinat període de temps justificat. En general, les autoritats reguladores recomanen l’ús d’aquest contracte per suplir les necessitats d’una empresa de manera temporal i ha de ser justificada, no per la contractació d’empleats per un llarg període de temps.

Hi ha dues modalitats principals de contractes temporals, els contractes temporals per suplir les necessitats del negoci per la manca de personal i el contracte temporal per substitució, amb la intenció de cobrir cessaments temporals del personal fix de l’empresa, com pot ser durant les vacances, durant baixes mèdiques temporals o permisos de maternitat i paternitat, entre d’altres.

Contracte de pràctiques

Els contractes de pràctiques són aquells que s’estableixen entre estudiants de titulacions universitàries, diplomatures o formacions tècniques per obtenir l’experiència laboral mínima necessària per rebre la titulació. Aquest tipus de contracte de pràctiques es pot sol·licitar fins 5 anys després de la finalització dels estudis acadèmics o formacions professionals. La contractació de les pràctiques laborals pot ser a temps complet o parcial.

Contractes de formació

Els contractes per a la formació i l’aprenentatge són contractes que tenen l’objectiu d’incorporar a la plantilla de l’empresa perfils júnior entre 16 i 25 anys, de manera que puguin incorporar-se al mercat laboral rebent una formació a l’empresa. Aquests contractes es regeixen per una minuciosa regulació de les hores treballades i la formació rebuda per part de l’empresa dins de l’horari laboral. En general, la durada ha de ser mínima d’1 any i amb un màxim de 3 anys.

Esperem que amb aquest article haguem pogut resoldre qualsevol dubte relacionat amb els tipus de contractes de treball el 2023.

Et recordem que Infofeina és un portal d’ocupació dirigit a empreses i treballadors que busquen noves oportunitats al sector laboral. No dubtis a crear el teu perfil a la nostra plataforma.

No et perdis el nostre post anterior La nova tendència de selecció de personal: el reclutament 2.0.