Per assolir l’èxit empresarial, és fonamental comptar amb un líder d’equip que guiï l’estratègia i assoleixi els objectius establerts. En aquest article, explorarem quines són les qualitats d’un líder per impulsar el triomf de l’empresa, ajudant així en la recerca del perfil ideal.

¿És el mateix ser cap que líder?

D’acord amb els experts en selecció de personal, la noció de líder està associada amb aquella persona que té la capacitat per conduir un grup. D’altra banda, un cap és qui té certa autoritat o poder sobre el grup per dirigir les accions o les seves activitats.

Mentre que conduir està més associat a portar i, per tant, acompanyar el grup de treball cap a la consecució d’objectius, la noció de dirigir se sol associar més amb l’acte de manar, regir, governar. D’aquesta manera, el cap es converteix sota aquesta concepció en l’autoritat màxima i la veu principal al capdavant d’aquest moviment de treballadors.

Per això, una de les qualitats més importants d’un líder és disposar de la capacitat de guiar als treballadors, mentre que el cap ordena, mana, emparant-se en el privilegi de la seva autoritat, podent fins i tot caure en l’error de l’autoritarisme a l’espai de treball.

La figura del líder als Recursos Humans

Pel departament de recursos humans, les qualitats d’un líder són de vital importància. Tenir-les en compte és fonamental per evitar cometre equivocacions en la contractació dels futurs treballadors. ¿Per què ho diem? Perquè en considerar les qualitats d’un líder hi haurà coherència en la selecció, triant treballadors que s’adeqüin als objectius de l’empresa, però, sobretot, a la missió i valors que es persegueixen i mantenen dins d’aquesta.

D’altra banda, les qualitats del líder en selecció de personal poden servir per a un millor filtre de sol·licituds, en funció de tot el que hem exposat anteriorment i també com una manera d’agilitzar el procés de selecció de personal.

Per tot això, és fonamental conèixer com a reclutadors les qualitats específiques dels líders dels equips. D’aquesta manera, es podrà identificar si aquestes estan presents en els candidats.

8 Qualitats d’un bon líder

Mencionem algunes de les qualitats que un líder d’un equip hauria de tenir:

Empatia

L’empatia és una qualitat fonamental que un líder en una empresa hauria de tenir, ja que això és el que li permetria conduir equips de treball sensibles a les necessitats de tots els treballadors. Un líder empàtic dona humanitat a les empreses, afavorint l’equilibri entre vida laboral i professional i potenciant el benestar dels treballadors.

Pensament estratègic

Aquesta és una de les habilitats clau que els líders d’avui han de tenir. Parlem d’entendre als treballadors dels diferents equips de l’empresa com a elements diferenciadors i, per tant, el pensament estratègic del líder servirà per captar, fidelitzar i retenir a aquest personal.

Comunicació

Les habilitats de comunicació són també molt importants en la figura del líder. Gràcies a això, podrà transmetre els valors de l’empresa al seu equip, així com deixar clar quins són els objectius i què s’espera del rol de cada treballador de l’equip de treball.

Escolta

Si bé és fonamental tenir una àmplia capacitat de comunicació, el que també resulta clau és que el líder de l’equip sàpiga escoltar. Perquè quan parlem d’una comunicació eficient ens referim a aquella que es dona sense interrupcions i en doble sentit. Saber escoltar és fonamental per conèixer les necessitats dels treballadors i poder respondre oportunament a elles, és part del treball de fidelització i retenció del personal.

Entusiasme

L’entusiasme és una qualitat molt valuosa que es pot trobar en un bon líder. L’entusiasme és contagiós, es diu, i, per tant, quan el líder d’un equip demostra entusiasme en el dia a dia, en les tasques quotidianes, el seu equip de treball acaba contagiant-se d’aquest. Pot ser rellevant, sobretot, per motivar al personal.

Compromís

Per descomptat que un líder compromès és fonamental, perquè en tota companyia es predica amb l’exemple i de res serveix intentar des de la paraula motivar els empleats si en els actes no es veu reflectit després aquest mateix ímpetu i aquest mateix ideal de treball. El compromís, llavors, es veu en la mesura en què el líder desenvolupa la seva activitat quotidianament.

Pensament analític

Una altra habilitat important que tot líder ha de tenir és la de pensar de forma analítica i amb això ens referim a aquesta capacitat de poder llegir les dades i veure alguna cosa més que simples xifres. Poder extreure informació rellevant d’elles i realitzar els canvis oportuns en funció d’aquests amb l’objectiu de millorar el funcionament de l’equip, així com els resultats, és fonamental.

Innovació

Un líder ha de ser capaç d’assumir riscos, però, sobretot, ha de ser capaç de portar a cap accions en el present pensant en el futur. Per això, ha de ser innovador, estant al corrent de les últimes tendències del sector, aplicant estratègies noves que, encara que no siguin les més segures, suposin avantatges significatius per a l’organització.

Com hem pogut veure, les qualitats i habilitats d’un líder a tenir en compte durant els processos de selecció de personal són clau, perquè poden contribuir a l’èxit en aquesta àrea i portar al creixement sostenible de l’organització.

Si vols saber més sobre com detectar les competències d’una empresa, no et perdis el nostre anterior article al blog.