Vuit de cada deu reclutadors utilitzen les Xarxes Socials per publicar les seves ofertes de feina. El talent és a les Xarxes Socials i el 90% dels candidats possibles espera trobar feina a través d’elles. En aquest post parlem sobre què és el Social Recruiting i com captar el personal a través de les Xarxes Socials.

¿Què és el Social Recruiting?

El Social Recruiting és una nova tendència de selecció de personal que han implementat les empreses i els departaments de Recursos Humans per trobar, captar i atreure potencials talents mitjançant els molts avantatges que ofereixen les Xarxes Socials. La immediatesa i la capacitat d’interacció són algunes de les funcions més atractives d’aquesta nova forma de reclutament de personal.

En cercar candidats trobem dos tipus de perfil a les Xarxes Socials; el candidat actiu que, estant en una situació d’atur o no, busca feina i es promociona a través de les Xarxes Socials i el candidat passiu que és aquell que sense cercar d’una manera activa és receptiu a noves possibilitats i ofertes.

Un altíssim percentatge de les empreses espanyoles utilitza les xarxes com a vehicle principal de reclutament de personal, aproximadament el 70% de la totalitat de les empreses compta amb presència a les Xarxes Socials, tot i que només el 30% sembla tenir-lo sistematitzat com una activitat o departament amb pressupost específic.

El reclutament a través de les Xarxes Socials

Hi ha una àmplia varietat de plataformes per executar una campanya de reclutament de personal a través de les Xarxes Socials. A continuació esmentem algunes de les més destacades per al Social Recruiting.

En primer lloc, i per poder situar-nos en un marc sobre aquesta activitat específica, hem d’ampliar el concepte de Xarxa Social generalment acceptat a una mica més ampli i que inclouria quatre grans apartats per buscar candidats.

Selecció de personal en Xarxes Socials genèriques

Es corresponen amb el concepte més freqüent de Xarxa Social. Són les Xarxes generalistes com Facebook, Linkedin, Twitter o Instagram i que són utilitzades per la gran majoria de la població.

A través d’elles, el reclutador no solament pot des dels perfils corporatius, engegar les seves accions de selecció de personal per atreure l’atenció de candidats, sinó que també són eines que estableixen un canal de comunicació directa amb els candidats.

Com a instrument de coneixement i investigació en cercar candidats, permet accedir, no només a les aptituds del candidat, sinó extrapolar dades de la seva personalitat i caràcter, aficions, temperament, cercles socials… creant així un perfil molt complet que ens brindarà una imatge força real de com és en conjunt el candidat i determinar així el grau d’adequació possible a l’empresa, l’equip i el lloc de treball a ocupar.

S’ha de tenir present que no totes les xarxes ens ofereixen el mateix perfil de candidats i és feina del reclutador de personal triar les més afins per a cada cas, tant en perfils d’edat com en aptituds.

Per exemple, hem de considerar que en cercar candidats la xarxa més utilitzada amb objectius professionals per executius alts i mitjans en un perfil sènior i semisenior és Linkedin, mentre que si busquem un perfil creatiu o dissenyadors, l’ideal és acudir a Instagram o a GitHub per a professionals d’IT, sent Facebook la que més capacitat de segmentació ens ofereix o la més adequada per a una acció corporativa passiva orientada a candidats seguidors.

Portals d’ocupació per buscar candidats

Els portals d’ocupació s’han transformat una eina imprescindible, no solament per comptar amb bases de dades pròpies de candidats actius i passius, sinó per oferir-nos múltiples eines i assessorament que faciliten el seguiment puntual de cada candidat i l’evolució de l’oferta laboral.

Com per exemple, Infofeina. És un portal d’ocupació que disposa d’una interfície que uneix el treball dels professionals dels recursos humans juntament amb el dels especialistes en noves tecnologies, Xarxes Socials i màrqueting empresarial. Una plataforma que brinda excel·lents serveis a empreses per centralitzar la gestió dels Recursos Humans, especialment els processos de selecció de personal.

Si ets una empresa i necessites trobar el candidat ideal per al teu equip, no dubtis a crear el teu perfil ara i començar a buscar el perfil que encaixi millor amb la teva oferta laboral.

Fòrums sectorials per a selecció de personal

Una bona estratègia de Social Recruiting és a través de fòrums temàtics.

En aquest tipus de fòrums solen participar candidats la característica principal dels quals és la passió per la seva activitat, ja que empren bona part del seu temps d’oci en aquesta, aportant els seus coneixements i experiència de forma desinteressada.

Podem trobar a internet tota mena de fòrums de major o menor reputació en gairebé qualsevol activitat que puguem imaginar. Mecànica, enginyeria, fotografia, motor, disseny, turisme, biologia…

La major part de les vegades, l’èxit d’aquesta estratègia de Social Recruiting es basa en la diferenciació i utilitzar aquests canals menys coneguts per al reclutament de personal.

Blogs de referència o reputació per buscar candidats

Una altra forma d’atraure i buscar candidats la trobem a través de blogs que gaudeixen de reputació i seguiment en les matèries d’interès de persones afins als llocs de treball que desitgem cobrir.

Els seguidors i els perfils d’aquells que participen activament en aquests, poden conduir-nos a tenir èxit a trobar els candidats idonis i a realitzar una primera presa de contacte amb ells.

Reclutament de personal a les xarxes socials

Les Xarxes Socials i tot l’entorn d’internet assimilable a aquestes, especialment els fòrums i blogs, són un mitjà en el qual el reclutador ha de saber desenvolupar-se de forma natural i descobrir noves maneres d’atreure talent a través del Social Recruiting. A la vegada, és important recolzar-se en les eines que ofereixen els portals d’ocupació més professionals, que aporten grans beneficis en la seva activitat i la seva gestió de personal.