L‘entrevista grupal de treball és el procés habitual de buscar candidats de directius i alts càrrecs en les empreses i establir quin és l’idoni, però que cada dia s’estén més a la selecció de personal d’altres llocs, a causa de la importància del treball col·laboratiu, el lideratge i el que s’ha vingut a denominar, gestió del talent.

Què és una entrevista grupal?

Una entrevista grupal ve precedit d’un filtre anterior, mitjançant una entrevista de treball convencional, i sol ser anterior a la definitiva, que triarà entre dos o tres candidats i que sol ser duta a terme per màxims responsables dins de l’empresa.

En aquest procés, el més habitual és que el seleccionador reuneixi un grup de candidats entorn d’una taula comuna i proposi un tema a debatre, un problema a resoldre o una qüestió de discussió genèrica i on els candidats han de conversar, argumentar, preguntar i fer propostes entorn del mateix.

Objectius de l’entrevista de treball grupal

Es tracta de descobrir aquelles coses que el currículum i l’entrevista personal poden no treure a la llum i que una dinàmica com l’entrevista grupal de treball , menys previsible, fa aflorar de forma espontània, permetent a l’observador o entrevistador avaluar les febleses i fortaleses que van fent-se visibles en cada candidat sobre tres grans àrees principals:

  • La personalitat
  • La predisposició a la integració i el treball en equip
  • La capacitat de lideratge

Com fer front a una entrevista grupal de treball?

  • La missió inicial del seleccionador serà la d’establir clarament les pautes que han de regir la dinàmica, orientades a crear un clima de respecte on no s’emprin les al·lusions personals i deixant clar que totes les intervencions són rellevants.
  • En segon lloc, haurà de generar la confiança suficient dins del grup perquè s’iniciï la participació en la pràctica proposta.
  • En un tercer terme, l’entrevistador ha de liderar el procés de debat, intervenint el mínim possible, però sempre atent a conduir l’ambient cap a una situació normal i relaxada, amb la finalitat de que els candidats actuïn de la manera més natural possible i facilitar la selecció de personal.
  • Haurà de també coordinar o moderar els temps i torns, donant pas als intervinents de la forma més equànime possible, posant fi a les preguntes ja esgotades i introduint les següents.
  • És evident que, durant tot aquest procés, de l’entrevista grupal de treball, el seleccionador ha d’observar i prendre notes d’aquells aspectes que es van detectant, per la qual cosa és sempre freqüent i convenient que aquest procés es dugui a terme per diverses persones que poden estar qualificades en diferents àrees o on hi hagi un entrevistador responsable i algun auxiliar. En aquest sentit, s’apunta, en alguns casos, la possibilitat de gravar en vídeo la sessió, que no ha de durar més de quaranta o seixanta minuts, no obstant això, aquest recurs presenta l’inconvenient que, legalment, no es pot fer sense el consentiment dels participants i, si aquests saben que s’està gravant, suposarà un important condicionant en la seva conducta.

Per concloure, és de summa importància entendre que les respostes del debat no són l’aspecte rellevant de l’entrevista de treball grupal. No analitzem la resposta més adequada o correcta, sinó les qualitats conductuals dels diferents candidats i, en tot cas, la capacitat i habilitat dels mateixos, no per arribar a l’evident, sinó per descobrir el que no és obvi.

Si estàs buscant candidats o buscant feina, al portal d’Infofeina podràs accedir a ofertes laborals actualitzades diàriament perquè trobis la feina o el candidat ideal.

No dubtis a fer una ullada al nostre anterior post Com preparar una entrevista de feina?