EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Idiomes

Català

C2 - Expert

Professions de la feina

Formador/a ocupacional

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta Docents per formació ocupacional a -

Docents per formació ocupacional des de casa (Aula virtual)

Funcions i requisits de la vacant

Cerquem formadors/es per realitzar amb Aula virtual la docència de les accions formatives següents:

1) Certificat de professionalitat ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents (360 hores), composat pels mòduls següents:

MF0973 Enregistrament de dades (90 hores)
MF0974 Tractament de dades, textos i documentació (150 hores)
MF0971 Reproducció i arxiu (120 hores)

2) Certificat de professionalitat IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web (480 hores), composat pels mòduls següents:

MF0950 Construcció de pàgines web (210 hores)
MF0951 Integració de components software en pàgines web (180 hores)
MF0952 Publicació de pàgines web (90 hores)

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada parcial

Horari

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Previsió d'incorporació

1 mes

Altres dades a destacar

Inici al Gener/febrer de 2022.
Programes de periodicitat anual.
Retribució segons preu de mercat (a comentar en entrevista).

Estudis

No es requereixen estudis

Experiència laboral

És imprescindible:

  • Els corresponents a la normativa que regula els certificats de professionalitat.

  • Anys d'experiència

    1 any

Altres requeriments

Cal estar d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Idiomes

Català

C2 - Expert

Imprescindible

Empresa

Sector

Formació / Educació

Descripció

Des de 2009 oferim serveis de formació, consultoria de recursos humans, selecció i inserció laboral. Tenim especial implantació a les comarques del Barcelonès i Maresmel. Col·laborem amb el SOC i amb altres entitats en diversos programes. Exist és una entitat acreditada com a centre de formació pel SOC i pel SEPE per impartir diverses especialitats de Certificats de Professionalitat, i com a agència de col·locació.