EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Idiomes

Català

C1 - Funcional

Castellà

C1 - Funcional

Professions de la feina

Cap d'Obra

Carnets

Vehicle

El vehicle propi es valorable

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta Enginyer Construcció / Arquitecte / A. Tècnic - Cap d'Obra - Obra pública i privada a Província Girona

Empresa amb llarga trajectòria ubicada a les comarques de Girona, dedicada a la arquitectura, la Decoració i el Disseny. Especialistes en revestiments arquitectònics,, amb p`roductes com:
Façanes ventilades lleugeres i emplafonis sandvitx., Sostres tècnics enregistrables, d'alumini, fusta i acer. Gelosies i Control solar exterior en alumini i fusta, Cortines decoratives per a interiors i automatismes. Mecanitzats CNC Gran format., etc., necessita un/A Enginyer per la Coordinació d'instal.lacions i personal. Feina estable

Funcions i requisits de la vacant

La persona seleccionada treballarà en una empresa amb 35 anys d'experiència en el sector de l'arquitectura, la decoració i el disseny especialitzada en revestiments arquitectònics

IMPORTANT: Garantim la confidencialitat de la teva candidatura

FUNCIONS:

- Estudiar i analitzar la globalitat del projecte: viabilitat tècnica-econòmica. Específicament el conjunt de mesuraments definits amb el objecte de sol·licitar pressupostos.
- Gestionar els recursos a partir de l'anàlisi del projecte, la contractació definida i les instruccions de la direcció facultativa.
- Supervisar el replanteig de l'obra.
- Organitzar la compra i recepció de productes.
- Planificar l'organització de l'obra, coordinant a contractistes i subcontractistes.
- Controlar l'execució de l'obra en temps, cost i qualitat, segons les instruccions de la direcció facultativa.
- Realitzar les certificacions o valoracions periòdiques a la obra. Gestionar el procés edificatori en conjunt.
- Realitzar el seguiment del compliment del pla de seguretat i salut aprovat a l'obra.
- Garanteix la producció de l'obra, dimensiona, organitza, pren mesures correctores i planifica accions si es produeixen desviacions; amb independència del seu volum i complexitat.
- Proposa solucions per a resoldre problemes i/o reduir costos, a l'hora que millora els requeriments d'acompliment/qualitat.
- Lidera, organitza i dirigeix a equips de treball formats per altres tècnics i professionals.
- Contracta industrials i proveïdors. Gestiona eficientment la cartera de proveïdors, contractistes i subcontractistes. Analitza i compara ofertes, negocià l'adjudicació de contractes i el seu seguiment.
- Intermèdia amb institucions i agents per l'obtenció de les autoritzacions administratives i inspeccions tècniques requerides per l'obra.

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada completa

Horari

horari amb certa flexibilitat

Perspectiva de la feina

estable

Salari

33/35000 El salari es negociable a convenir segons els valors aportats

Altres dades a destacar

Sisplau, contesta les preguntes que formulem. Moltes gràcies.
Actualitza sisplau el cv

Estudis

És valorable:

 • -Graduat/ada Superior amb titulació Gestió de l'Edificació

 • -FP II amb titulació Construcció i Obres

 • -Grau amb titulació Enginyeria de la Construcció

 • -Arquitectura Tècnica amb titulació Arquitectura Tècnica

 • -Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Edificació i Obra civil

 • -Grau amb titulació Arquitectura

 • -Grau amb titulació Enginyeria Civil

Experiència laboral

És valorable:

 • Estem buscant una persona que aporti més de 3 anys d'experiència preferentment.

 • Nivell d'experiència

  Cap de departament

 • Anys d'experiència

  3 anys

Altres requeriments

- Treball en equip. Capacitat de compartir els objectius i col·laborar de forma proactiva a la seva consecució amb els demés membres de l'equip.

- Negociació. habilitat per transmetre confiança als altres, induint-los perquè creguin en una idea, adoptin una actitud determinada que convingui i/o aconsegueixin acords satisfactoris per a ambdues parts, mitjançant l'escolta, anàlisis i conciliació de punts de vista oposats, raonaments, etc.

- Codi ètic i de conducta. Actuació d'acord amb els mes alts estàndards d'ètica, tenint en compte la normativa vigent, la imatge i la reputació del col·lectiu al que es pertany i els interessos del/s client/s.

- Comunicació. Habilitat per transmetre amb correcció, claredat i precisió idees i opinions, utilitzant un llenguatge adaptat a l'objectiu, al receptor i al canal de comunicació.

- Gestió de la informació i la documentació. Habilitat per classificar, analitzar i ordenar de manera eficient la informació recollida en documents, utilitzant els sistemes d'informació adequats.

- Compromís amb la qualitat, la seguretat, l'accessibilitat i la sostenibilitat.

- Lideratge. Capacitat de prendre la iniciativa, gestionar, motivar, impulsar i guiar estratègicament altres individus fins als objectius assignats. Identifica, ubica i delega les tasques a cada professional segons puguin aprofitar al màxim les seves qualitats i el seu potencial.

- Visió global estratègica. Possessió d'una perspectiva del sector i del procés d'edificació, amb visió de futur per veure cap a on a dirigir els seus esforços i els seus recursos, que permeti assolir i dissenyar accions de millora i competitiva en el sector.

- Gestió de recursos. Capacitat per a detectar les necessitats, dimensionar els recursos amb el fi de distribuir-los, controlar-los i organitzar-los de la manera més adequada per garantir la consecució dels objectius previstos.

- Gestió de persones. Capacitat per aconseguir que els col·laboradors obtinguin un millor rendiment i acompliment, utilitzant de forma apropiada l'autoritat, adequant el estil de direcció en funció de les persones i el context, assignant responsabilitats en funció de les capacitats, identificant les àrees de desenvolupament i potenciant les fortaleses.

- Planificació i organització. Capacitat per identificar, avaluar i programar les accions que s'han de dur a terme per aconseguir l'objectiu.

- Gestió de projectes. Capacitat per decidir l'estratègia més adequada, definir els objectius i resultats, dissenyar el model d'organització i definir els recursos necessaris.

- Gestió de qualitat. Capacitat per interpretar correctament la documentació i realitzar el seguiment de les diferents activitats que es duen a terme, amb la finalitat d'assegurar que els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions de qualitat del projecte.

Idiomes

Català

C1 - Funcional

Imprescindible

Castellà

C1 - Funcional

Imprescindible

Empresa

Nom de l’empresa

GRUP ORGANIGRAMA

Sector

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.

Altres ofertes que et poden interessar:

Comercialització,assessorament e instal·lació obertures Pvc i Alumini Complements ( decoració interior vidre, mampares, baranes. Mallorquines, Pergoles Bioclimatiques, Portals i tanques exteriors alumini , etc ...)

Província Girona

Autònom

Jornada intensiva

Empresa dedicada a l'inversió en actius immobiliaris i financers necessita incorporar una persona per a la gestió de la comptabilitat, remesa de rebuts, facturació i gestió de patrimoni. Es valora l'experiencia en el camp immobiliari i de finances.

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Selecció de personal, consultoria.

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Empresa dedicada al sector de la contrucció i reforma

Província Girona

De duració determinada

Jornada completa

Axxon us ofereix un servei d'alta qualitat en la Gestió de la Temporalitat i la Selecció de professionals. Som especialistes en captar i transmetre els valors, aptituds, capacitats, motivacions i experiències necessàries de cada posició. Sabem identificar, avaluar i prescriure les millors candidatures i les que més s'adeqüen a la posició requerida per l'empresa client. És per això que els nostres equips són especialistes en sectors i àrees professionals. Considerem que aquesta especialització és imprescindible per donar confiança i professionalitat a les candidatures i a les empreses. Garantim l'adequació, l'adaptació i la implicació de talent per a projectes temporals o permanents. El nostre equip pivota entre el client i el/la candidat/a per oferir a ambdues parts el millor servei i de la millor qualitat. Més de 25 anys, apropant el talent a les empreses. AXXON SELECTING ETT, SLU, ETT AUTORITZADA 69/0030/08.

Província Girona

De duració determinada

Jornada completa

Consultoria, Assessoria, Recursos humans, Selecció de personal, Gabinet de psicologia i formació.

Comarca

Indefinit

Jornada completa