EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Coneixements necessaris

 • Apple
 • Backoffice
 • Canva
 • Comandes
 • Incidències

Idiomes

Català

B2 - Avançat

Castellà

C2 - Expert

Anglès

A1 - Principiant

Professions de la feina

Ajudant/a de magatzem

Ajudant/a de muntatge

Auxiliar de logística

Aptituds

 • Actitud proactiva
 • Adaptabilitat
 • Anàlisi de problemes
 • Autoconfiança
 • Capacitat d'autogestió

Carnets

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta LLOC DE TREBALL DE SUPORT I ATENCIÓ DE LOGÍSTICA DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA a Província Girona

4. Presentació de sol·licituds.
Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió, disponible a l’apartat de Tràmits de la Seu Electrònica del Patronat, https://seuelectronica.costabrava.org/ca/, juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple.
La documentació a presentar és:
- Fotocòpia simple del DNI
- Fotocòpia simple del nivell d’estudis requerit.
- Fotocòpia del nivell de llengua catalana requerit (B2 o superior).
- Fotocòpia, si s’escau, del nivell de llengua castellana requerit
-Curriculum vitae,
- Fotocòpies simples de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana, que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de català i/o castellà, si s’escau.
Tota aquesta documentació es podrà presentar en forma telemàtica, a través de la Instància Genèrica de l’apartat de Tràmits de la Seu Electrònica del Patronat https://seuelectronica.costabrava.org/ca/, en cas optar per aquesta opció serà requisit indispensable que la sol·licitud d’admissió estigui signada amb certificat digital.

Funcions i requisits de la vacant

FUNCIONS:
1.- Serveis derivats de la gestió del magatzem del Patronat:
1.1. Supervisar les entrades i sortides de material de promoció i marxandatge del magatzem, mantenint actualitzat, en tot moment, el programa d’estocs.
1.2. Atendre les peticions de material de les oficines de turisme, i preparar-les per la seva tramesa.
1.3. Atendre les peticions de material i marxandatge realitzades pels tècnics de màrqueting del Patronat, destinat a les accions promocionals i fires de turisme, deixant-les en les condicions requerides per tal de ser trameses en temps i forma.
1.4. Recepcionar tot el material sobrant de les accions promocionals i fires de turisme, recol·locant-lo en el seu espai i tornant a entrar el programa d’estocs el material sobrant que pertany al Patronat i avisar a les oficines de turisme i/o municipis que passin pel magatzem a recollir aquest material sobrant i realitzar el seu seguiment.
2.- Serveis derivats de la producció tècnica:
2.1. Programar els recursos necessaris per dur a terme l’activitat (personal tècnic, personal de sala, servei de neteja, lloguer de material, etc)
2.2. Sol·licitar, sempre per anticipat, els pressupostos necessaris per tal de dur a terme l’activitat, cenyint-se a les condicions dels contractes adjudicats per aquets serveis i/o subministraments per part del Patronat, optimitzant els recursos econòmics.
2.3. Preparar i supervisar els actes.
2.4. Supervisar el personal tècnic contractat.
3.- Funcionament ordinari de l’equipament:
3.1. Recopilar i actualitzar la informació de l’equipament (plànols, equips de so, llum i altres materials tècnics, certificacions tècniques, etc)
3.2. Inventariar els equipaments i elaborar la fitxa tècnica.
3.3. Detectar les mancances de material i accessoris tècnics per garantir el correcte desenvolupament de les activitats de l’espai.
3.4. Establir el material fungible necessari per garantir el correcte desenvolupament de les activitats de l’espai.
3.5. Establir les pautes i protocols de manteniment a seguir.
3.6. Realitzar el manteniment ordinari que es puguin dur a terme directament.
3.7. Proposar i supervisar la contractació dels serveis de manteniment per part del personal qualificat extern, especialment en aquells casos que requereixin una certificació periòdica del seu estat.
3.8. Gestionar les avaries, ja sigui mitjançant recursos propis com mitjançant serveis tècnics externs.

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada intensiva

Horari

De 07:30h a 15:00h o del 08:00h a 15:30h (flexibilitat horària)

Perspectiva de la feina

Indefnit fix

Previsió d'incorporació

+ d'un mes

Salari

24.142,82 euros /bruts anuals per 14 pagues

Altres dades a destacar

3. Valoració dels mèrits:
3.1. Experiència Professional (màxim 6 punts):
Es valoraran els següents serveis prestats de forma temporal :
a) Es computen els serveis prestats de forma temporal al Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA. com a Suport i Atenció de logística i tasques derivades del servei de so, il·luminació i audiovisuals del Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona SA.: 0,11 punts per mes treballat, amb un màxim de 6 punts.

b) Es computen els serveis prestats de forma temporal com a Suport i Atenció (auxiliar) de logística i tasques derivades del servei de so, il·luminació i audiovisuals en d’altres entitats del sector públic: 0,05 punts per mes treballat, amb un màxim de 6 punts.
c) Experiència en altres categories del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA.: 0,035 per mes treballat, amb un màxim de 3 punts
El temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Caldrà aportar certificat expedit per l’ens del sector públic on s’hagin prestat els serveis.
3.2. Formació (màxim 4 punts):
b) Formació contínua (màxim 3 punts):
La formació s’ha d’acreditar mitjançant certificació d’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació sempre i quan estiguin vinculats específicament amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fent constar el centre emissor, la durada en hores o en crèdits, l’assistència, i en el seu cas, aprofitament.
Jornades/cursos/seminaris de fins a 10 hores 0,10 punts
De 10 a 20 hores 0,40 punts
De 20 a 50 hores 0,80 punts
A partir de 50 hores 1 punt
c) Formació específica en informàtica, de conformitat amb el mateix escalat de l’apartat anterior, però amb un topall de 1 punt.

Estudis

És imprescindible:

 • -Graduat escolar amb titulació Graduat escolar

És valorable:

 • -ESO amb titulació ESO

 • -BUP amb titulació BUP

 • -FP II amb titulació Comunicació, Imatge i So

Experiència laboral

És valorable:

 • En muntatges i muntatges d'esdeveniments en l'apartat de llum, so i audiovisual.

 • Nivell d'experiència

  Junior / Auxiliar / Ajudant

 • Anys d'experiència

  Entre 5 i 10 anys

Idiomes

Català

B2 - Avançat

Imprescindible

Castellà

C2 - Expert

Imprescindible

Anglès

A1 - Principiant

Valorable

Empresa

Nom de l’empresa

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA

Sector

Hostaleria / Turisme / Restauració

Descripció

ENS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LES COMARQUES DE GIRONA DEPENDENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Altres ofertes que et poden interessar:

empresa majorista de fruita i verdura

Comarca Alt Empordà

Indefinit

Indiferent

especialitzats en l'elaboració i distribució d'àpats saludables per a col·lectivitats.

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada intensiva

Empresa exportadora fabricante de maquinaria, con una amplia gama de productos que nos permiten dar soluciones en el manejo y mezcla de fluidos en la gran mayoría de aplicaciones industriales, alimentarias, químicas, farmacéuticas y cosméticas.

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Empresa de Trabajo Temporal

Comarca Osona

Indefinit

Jornada completa

Som una empresa familiar de jardineria, amb dos sectors de negoci: - La venda al detall, a través del nostre E-commerce, actualment amb presència als mercats: Espanyol, Francés i Portugués - Serveis de jardineria: manteniments, talas i podes, construcció integral de jardins, etc., els nostres clients són empreses, particulars i comunitats.

Comarca Vallès Oriental

Indefinit

Jornada parcial

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. L'equip de consultors experts en selecció de personal del Grup Organigrama disposem d'una àmplia i sòlida experiència en serveis de recursos humans per a empreses de primer nivell de tot tipus de sectors. Ens avalen els prop de trenta anys d'experiència, durant el quals hem avaluat més de 100.000 candidats per a més de 10.000 processos de selecció.

Comarca La Selva

Indefinit

Jornada parcial

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.

Comarca Baix Empordà

Indefinit

Jornada completa

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. L'equip de consultors experts en selecció de personal del Grup Organigrama disposem d'una àmplia i sòlida experiència en serveis de recursos humans per a empreses de primer nivell de tot tipus de sectors. Ens avalen els prop de trenta anys d'experiència, durant el quals hem avaluat més de 100.000 candidats per a més de 10.000 processos de selecció.

Comarca La Selva

Indefinit

Jornada completa

EMPRESA DE FABRICACIÓ DE ROBA PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Comarca Maresme

Indefinit

Jornada parcial

Axxon us ofereix un servei d'alta qualitat en la Gestió de la Temporalitat i la Selecció de professionals. Som especialistes en captar i transmetre els valors, aptituds, capacitats, motivacions i experiències necessàries de cada posició. Sabem identificar, avaluar i prescriure les millors candidatures i les que més s'adeqüen a la posició requerida per l'empresa client. És per això que els nostres equips són especialistes en sectors i àrees professionals. Considerem que aquesta especialització és imprescindible per donar confiança i professionalitat a les candidatures i a les empreses. Garantim l'adequació, l'adaptació i la implicació de talent per a projectes temporals o permanents. El nostre equip pivota entre el client i el/la candidat/a per oferir a ambdues parts el millor servei i de la millor qualitat. Més de 25 anys, apropant el talent a les empreses. AXXON SELECTING ETT, SLU, ETT AUTORITZADA 69/0030/08.

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada completa