EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Idiomes

Català

C1 - Funcional

Castellà

B1 - Intermedi

Anglès

A1 - Principiant

Professions de la feina

Educador/a social

Carnets

Altres ofertes de l'àrea Educació social

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Funcions i requisits de la vacant EDUCADOR/A SOCIAL - CRAE - CAPS DE SETMANA

Plaça vacant d'educador/a social al 100% de la jornada en torn de caps de setmana per a un CRAE .

Funcions a desenvolupar:

- Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
- Realitzar accions educatives.
- Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
- Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
- Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

Perfil competencial:
- Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
- Respectar la dignitat de la infància i adolescència, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
- Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents.
- Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
- Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre i capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
- Gestionar les crisis i els conflictes.
- Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.
- Capacitat de treballar sota pressió.
- Formar-se de manera continuada.

Altres requisits:
- Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
- Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
- Experiència prèvia amb infància i joventut en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
- És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
- Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
- En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica dels i de les menors, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Horari :
- Dissabte de 10.30 a 22h
- Diumenge de 11 a 22.30h
- Dilluns nit de 22 a 9h (nit de dilluns a dimarts)
- Dimarts REE de 09:30h a 12:00h
- 4 festius anuals

Categoria: Diplomat/da cicle continuat del Conveni d’Acció Social

Incorporació: 3 d'octubre del 2023

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada completa

Horari

Dissabte de 10.30 a 22h, Diumenge de 11 a 22.30h i Dilluns nit de 22 a 9h (nit de dilluns a dimarts). Dimarts REE de 09:30h a 12:00h. 4 festius anuals.

Perspectiva de la feina

Feina estable

Tipus de contracte

Indefinit

Salari

25,128 €

Estudis

És imprescindible:

  • -Diplomatura amb titulació Educació Social

  • -Grau amb titulació Educació Social

Experiència laboral

És valorable:

  • Es valorarà l'experiència en àmbit d'infància i adolescència.

  • Nivell d'experiència

    Tècnic / Especialista

  • Anys d'experiència

    1 any

Idiomes

Català

C1 - Funcional

Valorable

Castellà

B1 - Intermedi

Valorable

Anglès

A1 - Principiant

Valorable

Empresa

Sector

Altres empreses de serveis

Descripció

.

Altres ofertes que et poden interessar:

Emergent Catalunya Ett (grup Aura Staffing): som una empresa del sector dels RRHH que es va crear a Girona l'any 1995. Ens dediquem a la selecci...

Comarca Garrotxa

Indefinit

Jornada parcial

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural

Comarca La Selva

Fix discontinu

Jornada parcial

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva a...

Comarca Garrotxa

De duració determinada

Indiferent

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural

Comarca La Selva

Fix discontinu

Jornada parcial

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva a...

Comarca Alt Empordà

De duració determinada

Jornada completa

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural

Comarca Baix Llobregat

Indefinit

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva a...

Província Tarragona

De duració determinada

Jornada completa

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Des de PIMEC, i en col·laboració amb el SOC, posem en marxa el programa 30 PLUS, a trav...

Comarca Vallès Occidental

Indefinit

Jornada parcial

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural

Comarca Baix Llobregat

Fix discontinu

Jornada parcial

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural

Comarca Baix Empordà

De duració determinada

Jornada parcial