EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Coneixements necessaris

 • Excel
 • Word

Idiomes

Català

C2 - Expert

Castellà

C1 - Funcional

Professions de la feina

Treballador/a Social

Aptituds

 • Capacitat d'organització
 • Capacitat de resolució de problemes
 • Capacitat de treball en equip
 • Discreció
 • Polivalència

Carnets

Vehicle

El vehicle propi es requerit

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta TREBALL SOCIAL CRAE a Comarca Garrigues

Busquem un/a treballador/a social per a treballar en un CRAE. Aquest professional forma part de l’equip tècnic del centre.Lloc de treball estable i possibilitat de treballar en una entitat en plena expansió i creixement.

Funcions i requisits de la vacant

En relació a la direcció i l’equip tècnic:
 Gestió d’un nou ingrés: documentació, arxiu individual, empadronament, DNI i TS...
 Participar en l’elaboració d’una visió global de la situació de l’infant o adolescent i de
la seva família.
 Elaborar conjuntament amb l’equip tècnic les hipòtesis de treball i les estratègies
d’intervenció.
 Control de signatures de contractes, documentació.
 Gestió de la sortida i tancament de l’expedient dels infants i adolescents
En relació a la organització del centre:
 Gestió de l’agenda del centre
 Gestió de l’arxiu físic i digital i gestionar l’arxiu al Sini@
 Coordinació escolar i realitzar els tràmits que se’n derivin d’acord amb els acords presos
amb la resta de l’equip i/o tutors dels infants.
 Assumir la línia educativa del centre i participar en l’elaboració, la implementació i la
revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació,
la memòria i altres documents.
 Participar en l’elaboració i/o la revisió periòdica dels protocols propis del centre.
 Treballar per a la bona gestió de la informació i per la millora de l’organització del centre.
 Donar suport a la gestió del centre per tal d’optimitzar el temps i els recursos.
 Fer propostes a la direcció per millorar l’atenció dels menors en el centre.
 Seguir els criteris tècnics i normatius segons la legislació vigent.

En relació als infants i adolescents:
• Recollir les dades personals i familiars
• Valorar la capacitat de la família de vincular-se en el seu entorn.
• Coordinació de visites familiars, trucades, etc i relació amb la familia.
• Gestió de la documentació i sol·licituds en relació a l’atenció a la discapacitat, dependència,
valoració i orientació de serveis residencials i serveis diürns, sol·licitud de plaça d’adults...
• Suport i coordinació amb l’atenció mèdica de les persones ateses: coordinació de recursos,
agenda, acompanyament mèdic si s’escau....

Funcions en relació amb l’entorn
 Conèixer la xarxa de recursos socials.
 Coordinar-se amb altres professionals de l’àmbit social que hagin intervingut,
intervenen i/o que faran el seguiment del cas (serveis bàsics, equips d’atenció a la
infància i l’adolescència, serveis penitenciaris...).
 Treballar en xarxa amb altres professionals del territori per garantir una intervenció
global.
 Fer derivació del cas i/o demanda a serveis socials bàsics i especialitzats (discapacitats,
drogodependències...) i d’altres institucions socials.
 Atendre les demandes dels estaments judicials, diplomàtics i altres en relació a la
informació social.
 Participar i representar a l’equip tècnic en comissions de caràcter tècnic.
 Participar de manera activa en les sessions de supervisió i anàlisi institucional.

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada completa

Horari

A CONVENIR

Perspectiva de la feina

FEINA ESTABLE

Previsió d'incorporació

15 dies

Salari

1774,64€ SEGONS CONVENI

Estudis

És imprescindible:

 • -Diplomatura amb titulació Treball Social

 • -Grau amb titulació Treball Social

Experiència laboral

És valorable:

 • EXPERIÈNCIA EN L'ÀMBIT DE LA INFPANCIA I ADOLESCÈNCIA
  EXPERIÈNCIA ÀMBIT DISCAPACITAT I SALUT MENTAL
  EXPERIÈNCIA COM A TREBALLADOR/A SOCIAL

 • Nivell d'experiència

  Tècnic / Especialista

 • Anys d'experiència

  2 anys

Idiomes

Català

C2 - Expert

Imprescindible

Castellà

C1 - Funcional

Imprescindible

Empresa

Sector

Sanitat / Medicina / Serveis Socials

Descripció

El centre de la nostra entitat són les persones.
Volem oferir una atenció integral, per això treballem al costat de les persones amb discapacitat, trastorns mentals i/o risc d’exclusió social perquè puguin assolir una qualitat de vida i un desenvolupament personal que els permeti la màxima integració social dins la comunita

Altres ofertes que et poden interessar:

Entitat pública que té la missió d'impulsar i garantir la bona gestió dels serveis socials, fomentant el treball en xarxa dels organismes locals.

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Somos la red de lavanderías más importante de España. Consolidamos día a día nuestra posición de líder en España gracias a un crecimiento sostenido en número de centros. Actualmente contamos con 41 lavanderías industriales con las que abarcamos el total de la cobertura nacional. Trabajamos con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de España. Nuestras lavanderías son Centros Especiales de Empleo y formamos un gran equipo de más 4.000 trabajadores, de los cuales más del 87% somos personas con discapacidad. Procesamos anualmente más de 160 millones de kilogramos de ropa en nuestros centros. La envergadura de este proyecto ha sido posible gracias a un esfuerzo económico que supera los 150 millones de euros de inversión. Estamos orgullosos de nuestros logros: Somos un grupo líder en España en lavandería industrial. Cobertura nacional. 41 lavanderías. Más de 160 millones de kilogramos de ropa procesados anualmente en nuestras instalaciones. Más de 150 millones de euros de inversión. Más de 4000 trabajadores, de los cuales el 87% son personas con discapacidad. Inversión constante en I+D+I. Calidad avalada. Certificaciones en calidad (ISO 9.001), salud y seguridad laboral (OHSAS 18:001) y gestión ambiental (ISO 14.001).

Província Barcelona

Indefinit

Jornada completa

Somos la red de lavanderías más importante de España. Consolidamos día a día nuestra posición de líder en España gracias a un crecimiento sostenido en número de centros. Actualmente contamos con 41 lavanderías industriales con las que abarcamos el total de la cobertura nacional. Trabajamos con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de España. Nuestras lavanderías son Centros Especiales de Empleo y formamos un gran equipo de más 4.000 trabajadores, de los cuales más del 87% somos personas con discapacidad. Procesamos anualmente más de 160 millones de kilogramos de ropa en nuestros centros. La envergadura de este proyecto ha sido posible gracias a un esfuerzo económico que supera los 150 millones de euros de inversión. Estamos orgullosos de nuestros logros: Somos un grupo líder en España en lavandería industrial. Cobertura nacional. 41 lavanderías. Más de 160 millones de kilogramos de ropa procesados anualmente en nuestras instalaciones. Más de 150 millones de euros de inversión. Más de 4000 trabajadores, de los cuales el 87% son personas con discapacidad. Inversión constante en I+D+I. Calidad avalada. Certificaciones en calidad (ISO 9.001), salud y seguridad laboral (OHSAS 18:001) y gestión ambiental (ISO 14.001).

Comarca Baix Ebre

De duració determinada

Jornada completa

Somos la red de lavanderías más importante de España. Consolidamos día a día nuestra posición de líder en España gracias a un crecimiento sostenido en número de centros. Actualmente contamos con 41 lavanderías industriales con las que abarcamos el total de la cobertura nacional. Trabajamos con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de España. Nuestras lavanderías son Centros Especiales de Empleo y formamos un gran equipo de más 4.000 trabajadores, de los cuales más del 87% somos personas con discapacidad. Procesamos anualmente más de 160 millones de kilogramos de ropa en nuestros centros. La envergadura de este proyecto ha sido posible gracias a un esfuerzo económico que supera los 150 millones de euros de inversión. Estamos orgullosos de nuestros logros: Somos un grupo líder en España en lavandería industrial. Cobertura nacional. 41 lavanderías. Más de 160 millones de kilogramos de ropa procesados anualmente en nuestras instalaciones. Más de 150 millones de euros de inversión. Más de 4000 trabajadores, de los cuales el 87% son personas con discapacidad. Inversión constante en I+D+I. Calidad avalada. Certificaciones en calidad (ISO 9.001), salud y seguridad laboral (OHSAS 18:001) y gestión ambiental (ISO 14.001).

Comarca Baix Ebre

De duració determinada

Jornada completa

Som una Residència de Gent Gran amb més de 27 anys d'experiència dins el sector i que oferim els servei de Residència, Centre de dia i SAD.

Comarca Alt Empordà

De duració determinada

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Comarca Baix Empordà

De duració determinada

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Comarca Alt Empordà

De duració determinada

Jornada completa

Entitat pública que té la missió d'impulsar i garantir la bona gestió dels serveis socials, fomentant el treball en xarxa dels organismes locals.

Província Girona

De duració determinada

Jornada parcial

Cooperativa ètica de l'àmbit socioeducatiu. Cooperativa sense ànim de lucre que neix amb l'objectiu de gestionar i dinamitzar projectes socials i educatius al territori, incorporant en les nostres accions una mirada transformadora, tenint com a eix principal l'economia social i solidària. Ens agrada treballar amb i per les persones acompanyant-les en les diferents etapes del seu recorregut vital amb grans dosis de creativitat i utilitzant metodologies alternatives i innovadores.

Comarca Baix Camp

De duració determinada

Jornada completa

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural.

Província Barcelona

De duració determinada

Jornada parcial

Somos la red de lavanderías más importante de España. Consolidamos día a día nuestra posición de líder en España gracias a un crecimiento sostenido en número de centros. Actualmente contamos con 41 lavanderías industriales con las que abarcamos el total de la cobertura nacional. Trabajamos con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de España. Nuestras lavanderías son Centros Especiales de Empleo y formamos un gran equipo de más 4.000 trabajadores, de los cuales más del 87% somos personas con discapacidad. Procesamos anualmente más de 160 millones de kilogramos de ropa en nuestros centros. La envergadura de este proyecto ha sido posible gracias a un esfuerzo económico que supera los 150 millones de euros de inversión. Estamos orgullosos de nuestros logros: Somos un grupo líder en España en lavandería industrial. Cobertura nacional. 41 lavanderías. Más de 160 millones de kilogramos de ropa procesados anualmente en nuestras instalaciones. Más de 150 millones de euros de inversión. Más de 4000 trabajadores, de los cuales el 87% son personas con discapacidad. Inversión constante en I+D+I. Calidad avalada. Certificaciones en calidad (ISO 9.001), salud y seguridad laboral (OHSAS 18:001) y gestión ambiental (ISO 14.001).

Província Barcelona

Indefinit

Jornada completa

Entitat amb l'0bjectiu d’ajudar a les persones malaltes d’Alzheimer o d’altres malalties neurodegeneratives i a les seves famílies des d’un vessant biopsicosocial.

Comarca Barcelonès

De duració determinada

Jornada completa