Els mil·lenial són popularment coneguts per ser la generació més preparada de la història. Per això, són una aposta segura a l’hora de contractar nou personal per a una empresa que compleixi totes les expectatives laborals. T’expliquem en aquest post els principals avantatges de contractar un mil·lenial.

Què és un milenial?

El primer és definir què és un milenial  i què els caracteritza per entendre una mica més a aquest perfil dins de l’empresa.

Quan parlem de generació milenial ens referim al conjunt de persones nascudes en els 80 i que ha arribat a la seva edat adulta amb el canvi de mil·lenni, és a dir, en el 2000. La característica principal d’aquesta generació millennials, és la seva tardana incorporació al treball efectiu i la seva certa inestabilitat amb constants canvis en la seva vida.

Això, en molts casos, ha generat una certa mala imatge social dels millennials que, a unes edats que consideraríem avançades, com poden ser els trenta, els trenta-cinc o fins i tot més, no han assumit, en molts casos, la qual cosa, de forma convencional, considerem com a responsabilitats socials; casar-se, formar una família, adquirir un habitatge propi…

No obstant això, atribuir aquesta actitud davant la vida i les obligacions a una deixadesa per la seva banda o una falta d’interès és alguna cosa gratuït i, si bé en alguns casos és així, no podem generalitzar.

Senzillament, el millenial no és un vague o un còmode. És una persona molt preparada que s’ha enfrontat a una situació socioeconòmica i laboral inestable, la precarietat de l’oferta d’ocupació i l’alta taxa d’atur en ocupació jove li han fet canviar els seus conceptes de vida i els seus valors.

Què fa necessaris als millenials al treball?

Els millennial suposen un autèntic repte en el reclutament de personal doncs canvien tots els estàndards habituals i la selecció de personal ha d’aprofundir molt més en la seva personalitat i valors, a fi de descobrir el seu potencial i qualitats.

Trobem entre ells valors molt importants i un concepte de treball diferent.

  • Pels millennial el treball no és una fi en si mateix, sinó un mitjà per aconseguir temps lliure, viatjar, gaudir o permetre’s certs capritxos consumistes.
  • La generació millenial anteposa el seu benestar a qualsevol altra responsabilitat i, en aquest sentit, podem dir que la seva principal responsabilitat és amb si mateix. És difícil que un millennial desisteixi en aquesta responsabilitat. En definitiva, li agrada viure bé i sense sobresalts, tenir la seva vida controlada i no arriscar la seva situació. Per això, assumirà, exactament, aquelles responsabilitats en la seva vida que se senti capaç d’abordar sense haver de renunciar al seu estatus, sent persones amb una gran estabilitat.
  • No podem esperar que els millennial prenguin una actitud davant el treball de sacrifici i plena disposició a l’empresa. Pel millennial el treball Full Estafi o les hores extres són absurdes i innecessàries, fins i tot un horari rígid ho és, però, precisament per aquest concepte, s’encarregarà que les seves obligacions es compleixin perfectament dins dels terminis i horaris compromesos.
  • Es tracta d’una generació que ha nascut i s’ha desenvolupat immersa a les noves tecnologies, mitjans de comunicació i xarxes socials. Per a ells est és el seu mitjà natural; no és que ho coneguin profundament, sinó que es desemboliquen en el d’una forma instintiva. El que para uns altres es fa fins a difícil d’entendre, i com més de sistematitzar i assumir en les formes de relacionar-se, pels millennial és la forma evident de fer-ho.
  • La generació millennial són usuaris de la banca online i entén que no existeix un element diferenciador entre els bancs digitals. D’aquesta forma, per a l’empresa és necessari contractar persones que puguin entendre perfectament el mercat al qual es dirigeixen, les seves necessitats i les seves formes d’accés i comunicació, al mateix temps que ha de fer-ho perquè és el personal qdel qual disposarà.
  • D’altra banda, els millennial accepten a contracor l’autoritat, però és a causa que considera que hi ha una altra forma de fer les coses. No en va, s’han educat en una era de revolució econòmica i tecnològica que han assimilat perfectament, enfront dels seus caps que han hagut d’aprendre-la i assimilar-la, però pels quals no deixa de ser un mitjà enutjós i antinatural.
  • Així mateix, el nivell de formació i preparació de la generació millennial, fins i tot el seu nivell cultural i capacitat de relació social és, en molts casos, superior a la de les persones que estan per sobre d’ells. Tenen un alt nivell d’estudis, dominen freqüentment diversos idiomes, i els resulta molt més fàcil relacionar-se socialment…

Els milenials als processos de selecció de personal

Els millennials han de tenir pes en els processos de selecció de personal, ja que entenen perfectament el mercat emergent i els mitjans de comunicar-se amb ell, els seus interessos i les seves formes d’actuar.

Per a l’empresa és fonamental el reclutament de personal amb aquest perfil als seus equips i estimar les noves fórmules que proposen per poder adaptar-se tant a les necessitats del mercat com a les fórmules de treball emergents que proposen. No en va, els millenial han possibilitat fets i coses com la creació i el desenvolupament de les xarxes socials, la primavera verda o l’accés a informacions reservades i compromeses i estan al capdavant d’importants desenvolupaments tecnològics innovadors i noves iniciatives.

Abans que anar al xoc o a la desqualificació, l’empresa ha de saber descobrir aquests valors i incorporar-los en la seva estructura, oferint un mitjà intern que sigui favorable a la integració d’unes persones que rebutgen, per naturalesa, les formes convencionals de fer les coses perquè veuen molt clar que hi ha altres vies alternatives i altres maneres d’enfocar la vida.

A través del portal d’ocupació d’Infofeina i el dashboard, pots accedir i aprofundir en les característiques de qualsevol candidat, una eina que et facilitarà la labor de reclutament.

Si vols saber més sobre els interessos del treballador en un lloc laboral, et recomanem donar una ullada al nostre anterior post Què és el salari emocional i per què és important?