EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Idiomes

Català

C1 - Funcional

Castellà

C1 - Funcional

Anglès

B2 - Avançat

Francès

C1 - Funcional

Professions de la feina

Adjunt/a de Direcció

Administrador/a de base de dades

Administratiu/va

Aptituds

 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat de planificació
 • Capacitat d'organització
 • Actitud proactiva

Altres ofertes de l'àrea Administració

Altres ofertes de l'àrea Bases de dades

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Funcions i requisits de la vacant Gestor/a de subvencions, premis i activitats

La responsabilitat principal d’aquesta plaça és la gestió d’ajuts (subvencions i premis) :
· Coordinar la gestió de subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre i les subvencions per a treballs de recerca , al llarg de tot elcicle (recepció de sol·licituds,
execució, justificació i tancament)
· Coordinar la gestió del Premi ICIP Construcció de pau, del concurs de Hip hop per la pau i del Premi ICIP Recerca Jove Alfons Banda
· Programar, planificar i actualitzar periòdicament les dates del cicles de subvencions i premis, en coordinació amb la presidència, la direcció i amb la resta de l’equip de l'ICIP
· Contribuir a la difusió de les convocatòries anuals.
· Gestionar la programació i la publicació de les convocatòries de subvencions i premis a través del web de Tràmits i l’EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes), amb el Servei d’Organització i Administració Digital de la Direcció de Serveis del departament d’Acció Exterior.
· Donar suport als sol·licitants en l’entrada de la documentació a través del web de Tràmits i introduir i gestionar-ne la informació necessària al TAIS(Tramitador d’Ajuts i Subvencions) i via EACAT.
· En el cas de les subvencions, gestionar la recepció de sol·licituds i presentar a la comissió de valoració la documentació relacionada, així comefectuar la revisió tècnica i econòmica de les justificacions presentades.
· En el cas dels premis, efectuar la revisió tècnica i presentar a la Junta de Govern la documentació necessària per valorar les candidatures.
· Articular, quan s’escaigui, les responsabilitats compartides entre vàries àrees i persones de l'ICIP.
· Actualitzar guies i formularis.
· Actuar com a persona de referència per a qualsevol consulta externa o tràmit relacionat amb les convocatòries.
· Altres tasques de gestió administrativa.

Donar suport a la gestió d’activitats:
· Fer reserves de desplaçaments i allotjaments de l'ICIP i persones convidades per l'ICIP .
· Suport logístic i seguiment dels expedients dels serveis contractats en l’organització d'actes de l'ICIP .
· Gestionar la bústia de correu electrònic d’activitats de l’ICIP i del seu calendari. I, en general, altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.


Requisits:
· Estar en possessió de titulació universitària de llicenciatura, diplomatura o grau. Els/les aspirants d'Estats membres de la Unió Europea hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.
· Disposar del certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1) o equivalent.
· Complir els requisits que amb caràcter general estableixen els art. 56 i 57.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova eltext refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic-

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada completa

Horari

8-15:30H

Perspectiva de la feina

Laboral de Substitució de plaça estructural fins a la cobertura definitiva de la plaça i per un termini màximde fins a 3 anys.

Previsió d'incorporació

Immediat

Tipus de contracte

Indefinit

Salari

24000

Estudis

És valorable:

 • -Llicenciat amb titulació Administració i Direcció d'Empreses

Experiència laboral

És valorable:

 • . Coneixement dels tràmits administratius en la contractació de serveis.
  · Experiència en avaluació de projectes.
  · Experiència en gestió d’activitats.
  · Coneixement de les eines de gestió de subvencions (TAIS, RAIS, GPESCA) i altres eines de l’administració electrònica (EACAT, GEEC).
  · Coneixement de les entitats i grups de recerca de Catalunya que treballen en l’àmbit de la pau.

 • Nivell d'experiència

  Càrrec intermedi / Encarregat

 • Anys d'experiència

  1 any

Idiomes

Català

C1 - Funcional

Valorable

Castellà

C1 - Funcional

Valorable

Anglès

B2 - Avançat

Valorable

Francès

C1 - Funcional

Valorable

Empresa

Sector

Organismes públics / institucions

Descripció

.

Altres ofertes que et poden interessar:

Consultoria de recursos humans i selecció de personal selecciona per empresa de Cornellà del Terri un Auxiliar Administratiu/va. Empresa en plena ...

Comarca Pla de l'Estany

Indefinit

Jornada intensiva

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada completa

Distribuidors de material escolar, oficina i belles arts

Comarca Baix Empordà

Indefinit

Jornada completa

Somos la red de lavanderías más importante de España. Consolidamos día a día nuestra posición de líder en España gracias a un crecimiento sostenido...

Comarca Baix Ebre

De duració determinada

Jornada completa

Central Receptora d'Alarmes. Instal.lacions i Manteniment de Sistema de Seguretat e Incendi.

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada completa

Assessoria fiscal, laboral i comptable

Comarca Vallès Oriental

Indefinit

Jornada completa

Consultoria i Management Selecció de Personal

Comarca El Segrià

Indefinit

Jornada completa

.

Província Girona

Indefinit

Jornada parcial

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Comarca Barcelonès

Indefinit

Jornada completa

Empresa referente en transformación y diversidad presente en diversos sectores y que apuesta por un modelo de negocio que demuestra que la rentabil...

Comarca Baix Llobregat

De duració determinada

Jornada completa